Nyhet
 - Vintermys och tankar om framtiden
näs gård

Helgen då november övergick i december tillbringade 23 personer med vintermys och årsmöte med PUSH på vackra Näs Gård utanför Mullsjö. Under fredagskvällen droppade folk in, somliga senare än andra på grund av trafikproblem… Det bjöds på kvällsfika innan det var dags att sova och ladda inför helgen.

På lördagen började programmet med att leka namnlekar och att dela med sig kring sina visioner om PUSH. Vad vill du ha ut av ditt engagemang? Vad har du för visioner kring PUSH framtid? Ingen röst är mer värd än någon annans, och olika perspektiv från såväl nykomlingar som de som varit med i spelet ett tag vävdes ihop.

diskussion
Diskussioner om syftet med nätverket PUSH Sverige

Sedan var det så dags för PUSHs första ordinarie årsmöte efter det konstituerande årsmötet i samband med lanseringen. Det pratades mycket om värdegrunden och hur den kunde förbättras, saker som borde tas bort, skrivas om eller läggas till. Det alla nog var eniga om var att värdegrunden är väldigt viktig och väl förtjänt av omsorgsfullt arbete för att bäst beskriva vad PUSH, dess medlemmar och medlemsorganisationer står bakom.

Förutom detta togs det upp att det kan vara bra att utse en eller flera projektledare för Power Shift redan under årsmötet. Så på årsmötet beslutade vi också om att inrätta den posten och det valdes en projektledare i samband med de övriga valen.

En frisk skara eldsjälar valdes förstås också. PUSH Sveriges nya ordförande heter Johline Lindholm och kommer bära ansvaret med ära! Till sin hjälp har hon en ny styrelse, en projektledare för Power Shift, arbetsgrupper - och så i skrivande stund 326 medlemmar. Mer om årsmötet och vilka beslut som togs finns att läsa i årsmötesprotokollet.

styrelsen
PUSHs styrelse för 2014. Från vänster: Hannes, Annika, Johline och Mårten. Saknas: Julia.

På lördagskvällen presenterade teatergruppen som grundades på Power Shift 2013 ett koncept för hur man kan gestalta olika hållbarhetsproblem och visa hur olika element påverkar varandra. Vintermysarna fick helt enkelt vara testpublik! Styrelsen som suttit sedan lanseringen av nätverket tackades av med presenter och ett litet hyllande (och överraskande) sångnummer.

På söndagen diskuterades främst de olika arbetsgrupperna; vilka grupper som ska finnas, vilka uppdrag och befogenheter de ska ha. Genom hela helgen återkom temat att undvika hierarkier inom organisationen och få in nya krafter i styrelser och grupper. (För egen del har jag aldrig sett ett sammanhang med så stor vilja att förnya och byta ut personer på ansvarsposter.) Allas åsikter är precis lika viktiga.

PUSH vintermys
Vi PUSHar på tillsammans för hållbar utveckling!

I engagerade och kreativa sällskap tenderar tiden att gå fort, och mängden frågor som inte hanns med (och därmed finns kvar att diskutera) visar på en energi som inte tar slut i första taget. Den energin är dessutom förnybar (även om linsgryta och lussebulle framför julkalendern inte är helt fel som tillbehör) och räcker gott och väl till att samla fler krafter och pusha Sverige när ingen annan orkar!

Tack och hej!
//Karolin