Nyhet
 - Klimatriksdagen pushar Sverige!
Blunda och föreställ dig: 600 klimatkämpar är samlade i en och samma stora sal. Alla är de frustrerade över politikernas brist på handlingskraft i klimatfrågan. Tillsammans börjar de mumla, allt högre, frustrerade rop hörs, människor börjar vråla, vrålet blir ett skrik, och medan skriket blir starkare och studsar mellan väggarna, medan människor tittar på varandra med bestämda arga blickar, öppnas takfönstren upp och in flödar solljuset…

Öppna ögonen. Det var ingen dröm. Såhär inleddes Klimatriksdagen 2014.

Under en hel helg arbetade dessa hundratals engagerade medborgare med att ta fram motioner, medborgarförslag kan vi kalla dem, under ämneskategorier som energi, ekonomi och livsstil. Riksdagsledamöterna den här helgen var väldigt blandade i ålder, men flest var unga och gamla, inte lika många i spannet 30-50 år. Det vi alla hade gemensamt var ett brinnande engagemang för hållbar utveckling.

De PUSH-medlemmar som fanns på plats livade bland annat upp stämningen på plats med ett Klimatskrik!, en workshop vid namn "Från oro till handlingskraft" (tillsammans med Naturskyddsföreningen), och med lite fossilbubble-volleyboll på söndagsmorgonen.

push2

Efter helgen hade den svenska klimatrörelsen identifierat en antal frågor som kan komma att bli valfrågor i sommar - frågor som politikerna nu bör veta att det finns stort stöd för bland oss miljömedvetna medborgare. Följande sju motioner gick nämligen igenom, inom nämnda kategorier:

Energi: Nya ägardirektiv till Vattenfall

Ekonomi: Förändra reglerna för AP-fonderna

Infrastruktur: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva -även prismässigt

Konsumtion, mat och livsstil: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

Påverkan, metoder: Utbildning för hållbar utveckling

Politik 1 – nationellt och internationellt: Genomför Klimatberedningens förslag

Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

Flera PUSH-medlemmar hade varit med och författat motionen om AP-fonderna (våra pensionspengar), stort grattis till dem, som kommer jobba vidare med den frågan inom ramarna för kampanjen Fossil Free! Vill du vara med och spela fossilbubble-volleyboll i sommar, för att ifrågasätta det faktum att AP-fonderna "spelar med vår framtid" genom att investera i kol, olja och fossilgas? Kika på det här Facebook-eventet>>

Volleyboll 2

För mer info om Klimatriksdagen och de över 200 motioner som behandlades under helgen, kika på Klimatriksdagens egen hemsida>>

pushhshs