Nyhet
 - Vi PUSHar för hållbar mobilitet & förändrat beteende

Den 28 januari anordnade Gröna Bilister sin årliga konferens om mobilitet och beteende, detta år på Clarion Hotel i Stockholm. PUSH deltog med tre personer för att bidra med ett ungt perspektiv, speciellt i de tre workshops som anordnades på tema “storstad”, “landsbygd” och “forskning”.  PUSH:arna ansvarade också för att sammanställa det som sas i form av tydliga punkter som innehöll förslag på konkreta lösningar, varför de är viktiga och vem som ska ansvara för att lösningen blir genomförd. Dessa anteckningar ligger nu till grund för den färdplan som Gröna Bilister kommer att sammanställa som ett resultat av konferensen.


För oss var det en intensiv dag med många problematiseringar, men också med många förslag på lösningar. Under förmiddagen presenterades en rad olika initiativ och angreppssätt från företag, kommuner och forskare. Mycket intressant är till exempel projektet CERO som forskare på KTH jobbat fram som hjälper företag och kommuner att minska utsläppen från sina medarbetares resor till, från och inom jobbet.


gröna bilister2


Ett intressant exempel om hur vi kan bidra till livsstilsförändringar genom att marknadsföra det hållbara resandet som det mest attraktiva och bästa alternativet visades från Västtrafik: https://www.youtube.com/watch?v=5j4-DH6ajLY.En tankeställare som Gordon Strömfelt bidrog med vore att behandla fossilindustrin på samma sätt som tobaks- och alkoholindustrin: det vill säga varna folk för den skada som användandet av dessa produkter och tjänster innebär. Tankeväckande och provocerande - och egentligen helt självklart! Kanske en ny PUSH-kampanj?


gröna bilister

Jakob Lagerkrantz från 2030-Sekretariatet lyfte att det är problematiskt att utredningen om fossilfri fordonsflotta 2030 har hamnat mellan stolarna genom att nu ligga i händerna på tre departement respektive fem minstrar. Det finns alltså ingen som har det övergripande ansvaret för att driva arbetet framåt och ha en översyn. Regeringen å sin sida presenterade sin nya satsning klimatklivet som ska säkra 2 miljarder kronor till investeringar i klimatförbättrande åtgärder i landets kommuner de nästkommande två åren. Samtidigt finns det nationella beslut angånde satsningar på infrastruktur och mobilitet som inte är förenliga med det nyligen antagna 1.5 graders-målet från Parismötet. Vi väntar däför förstås spänt på Miljömålsberedningen första betänkande den 1 mars då vi förhoppningsvis kan få en tydligare bild av de rekommendationer som kommer att ges till regeringen inom alla miljöområden.

Vi lät inga politiker eller företagare komma undan med vaga forumleringar eller svepande förbättringsförslag utan var aktiva i att ställa sakliga frågor och ge vår syn på det som sas. Är det inte märkligt att till exempel Malmö har minskat sin ambition om hur många % av de som färdas i staden genom att gå ska vara lägre år 2030 än antalet var år 2010? Tydligen är det svårt att räkna på just gångtrafik. Nåja, det går nog om en vill.

/Caroline Westblom, Håkan Emilsson, Martin Gunnarsson