Nyhet
 - Reflektioner och tankar från Malmös Hållbarhetshäng
Vi startade med att välkomna alla nya ansikten till dagens möte, följt av en check-in och en presentation av PUSH. Vi hade ett schema som vi använde som guide för dagens häng. Individerna bidrog med förslag och tips på aktiviteter som PUSH kan göra under året, såsom ett nationellt arrangemang likt klimatförvirring (LEAP Manifesto), men även aktioner tillsammans med andra organisationer. PUSH Malmö har även blivit inbjudna till att hålla i en workshop kring klimaträttvisa på Spykens gymnasieskola i Lund. Bland dagens deltagare visades det ett intresse för att vara med och anordna denna workshop, som kommer att ske i april. Närvarande deltagare visade mycket optimism kring att styra upp en slags eventkoordineringsgrupp för de event som PUSH Malmö ska vara med på eller styra upp. Det finns ett samstämmigt intresse kring att samla kraft för att koordinera att PUSH Malmö skall ut i Malmö gymnasieskolor och informera mera om oss.

Hallbarhetshang15feb

Vi pratade om våra förväntningar på dagens häng men även på våra förväntningar och önskemål kring hållbarhetsrörelsen i stort. Deltagarna delade med sig av sina definitioner och sin syn på arbetet som PUSH gör och det önskades ett bredare fokus på hållbarhet. Ett större fokus på social hållbarhet önskades och vi diskuterade hur vi skulle kunna göra, till exempel en aktion, som kombinerar de olika dimensionerna i hållbarhet.

Hållbarhetshänget präglades av en positiv ton och en gemensam efterfrågan på aktivism i olika bemärkelser. Vi tar denna känsla av mobilisering vidare till nästa hållbarhetshäng 14 mars och ser fram emot kommande aktiviteter.

PUSH Malmö
Ahmed Al-Qassam, Anton Pettersson & Linda Tran
Malmö den 15/2-2016

Frågor och tankar? Hör av dig till johline.lindholm@pushsverige.se