Nyhet
 - PUSH på skogsnäringsveckan 12/4 2016
Under skogsnäringsveckan 2016 var jag inbjuden som medlem i PUSH. Jag fick förfrågan under mitt tågresande genom Europa och tackade ja. När jag kom tillbaks till Sverige började jag förstå vidden av konferensen, och blev lite nervös. Jag skulle alltså delta i ett panelsamtal som skulle inleda skogsnäringsveckan, inför 430 personer. Och tiden som jag hade tänkt ägna åt att ta igen mina två veckors missade skola (a.k.a ”skolk”) gick istället åt att åka till Stockholm.

rebecka skogsnäringsveckan 9Skogsnaringsveckans_bildarkiv

Med mitt o-anonyma namn kändes det lite nervöst att delta på skogsindustriernas mingelkväll, just som diverse kritiska debattartiklar publicerats i olika tidningar. Jag försökte hålla låg profil men samtidigt mingla och vara trevlig. Det gick bra, men jag blev ändå chockad och lätt illamående av den onyanserade bild skogsindustrierna gav av skogsbruket som bedrivs i Sverige. Överallt gick att höra och läsa om hur denna gröna industri ska rädda oss från klimatkrisen. Ingenstans gick att höra eller läsa om hur denna gröna industri avverkar boplatser för diverse djur och växter. Jag brinner för en hållbar utveckling, och det innebär att båda frågor måste tas hänsyn till.

Rebecka SkogsnäringsveckanSkogsnaringsveckans_bildarkiv

Under själva panelsamtalet fick jag framföra hur jag finner det oroväckande att biologisk mångfald, som är vår mest överskridna planetära gräns, inte diskuteras. Istället hamnar allt fokus på klimatet, vår tredje mest överskridna planetära gräns. Dessa två får inte ställas mot varandra. Jag framförde att jag inte är någon ekonom, men att jag vet att ordet ekonomi betyder ”hushållning av resurser”, och i detta fall är skogen vår resurs. Vidare framförde jag att det fanns mycket vi ville utnyttja denna resurs till, och föreslog att en budget brukar vara hjälpsamt när det gäller just hushållning. Varför inte sätta av 20 % till formellt skydd, använda 30 % till alternativa brukningsmetoder och fortsätta bedriva det skogsbruk vi har idag på 50 % av skogen? Detta med inspiration från Sebastian Kirrpu som förespråkat denna budget tidigare.

Efter minglet tänkte jag att nu lär jag få höra och lära mig hur fantastiskt, enastående och nödvändigt skogsbruket är ur olika perspektiv. Till min förvåning så fick jag god respons på det jag sagt, och många visade sin uppskattning! En del hade inte hört om PUSH tidigare, varpå jag informerade så långt jag kunde. I sin helhet så var det väldigt lyckat och jag är ändå nöjd med min insats.

Rebecka skogsnäringsvecka_skogsnaringsveckansBilder

Går en in och läser sammanfattningen från vad som hände under skogsnäringsveckan 2016 så lyser orden "biologisk mångfald" och "planetära gränser" dock med sin frånvaro, tillsammans med min medverkan, med undantag för att jag finns med på många bilder.

...Kan det symbolisera hur skogsnäringen gärna vill ha en ung röst för miljön utan att på riktigt beakta den?

/Rebecka Le Moine, medlem i PUSH Sverige