Nyhet
 - Du kan fortfarande kandidera till förtroendeuppdrag i PUSH 2017
Snart är det dags för PUSH Sveriges årsmöte! Då ska vi bland annat rösta fram nya förtroendevalda och därför söker valberedningen nu peppade kandidater. Är DU sugen på att utveckla och driva PUSH framåt under 2017 eller vet du någon som skulle passa för ett sådant uppdrag? Det finns fortfarande möjlighet att kandidera till något av förtroendeuppdragen. Fyll i så fall i denna enkät eller maila oss på val@pushsverige.se.


PS14-bild

Att engagera sig inom PUSH är ett roligt sätt att jobba med hållbarhet, inom en organisation som försöker göra det så lätt som möjligt att vara med och påverka. Alla medlemmar kan kandidera till förtroendevalda poster, förutom stödmedlemmar och den som under året är förtroendevald för en partipolitisk organisation. Du är välkommen att nominera antingen andra eller dig själv. Självklart är alla medlemmar välkomna till årsmötet för att rösta.

Följande poster går att nominera och kandidera till inför nästa verksamhetsår.

- Ordförande
- Vice ordförande
- Kassör
- Sekreterare- Styrelseledamot (1-5)
- Revisor
- Revisorssuppleant
- Valberedning (minst 3)
- Projektledare för Power Shift 2017
Du kan läsa mer om styrelsens uppdrag och de olika posterna som ska väljas här. Årsmötet kommer ske i februari, men exakt datum är i skrivande stund inte bestämt, så håll utkik!

Så om du vill kandidera själv eller nominera någon annan till ett förtroendeuppdrag, fyll i denna enkät. Det finns alltid möjlighet att nominera sig själv eller annan person på själva årsmötet, men för att kunna komma med i valberedningens förslag måste nomineringen ske inom tiden för valberedningens arbete.

Om du har några frågor kring nomineringar, kandidatur eller val av styrelse är du välkommen att höra av dig till oss på val@pushsverige.se.
Välkommen in med din nominering!

//Valberedningen för PUSH Sverige
Niklas Björklund, Hannes Willner, Farida Al-Abani & Martin Gunnarsson