Välkommen
 - Bli del av gemenskapen genom 5 snabba steg!
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Värdegrund Medlemstyp Var finns du? Hur vill du delta? Hur du fann PUSH

Vår värdegrund


Värdegrunden har vi tagit fram tillsammans och det är den som hela nätverket utgår ifrån. Alla som går med i nätverket stödjer denna vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs igenom texten nedan innan du accepterar.

Det finns mer information om värdegrunden och om att vara med i PUSH Sverige som du kan läsa.

Ekologisk hållbarhet innebär att

 • människan förstår sitt beroende av biologisk mångfald.
 • användningen av naturresurser sker inom planetens gränser.
 • samhället drivs av förnybar energi.
 • människor verkar för ett fungerande ekosystem.
 • framtida generationer ärver förutsättningar för ett gott liv.

Social hållbarhet innebär att

 • människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.
 • alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.
 • världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.
 • representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.
 • civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att

 • människor hushåller med jordens resurser.
 • byta, hyra, äga gemensamt och reparera premieras framför ny konsumtion.
 • samhällets framgång och välfärd mäts på andra mer rättvisande sätt än med BNP.
 • det ekonomiska systemet skapar värde med hänsyn till naturen inklusive människor.
 • det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.