Organisation
 

Demokrati


PUSH Sveriges har en uttalad önskan om att vara en demokratisk organisation med stort medlemsinflytande. Mycket av ansvaret för organisationens beslut är därför delegerat till de fem olika arbetsgrupperna och de regelbundna medlemsmötena, dit alla som är med i nätverket är välkomna. Läs mer om hur PUSH fattar beslut i vår beslutspolicy (under framtagande). Här hittar du våra Stadgar.

Modellen

PUSH Sveriges organisation bygger på många små grupper med stor frihet under tilldelade befogenheter och ansvar. Styrelsen som har det formella ansvaret för organisationens ekonomi samverkar med de fem olika arbetsgrupperna som sköter de viktiga funktionerna i organisationen så som att ha kontakt med medlemmar och medlemsorganisationer, kommunicera med partners, skicka representanter till event, skriva nyhetsbrev och utveckla organisationen.

Utöver dessa viktiga beståndsdelar för att hålla organisationen vid liv, finns det projektgrupper som uppstår när behov finns. Det finns en grupp för nätverkets återkommande ungdomskonferens Power Shift, men även för olika kampanjer och samarbeten.

(Modellen nedan är ej uppdaterad för 2016 då vi bytt namn på arbetsgrupperna "Medlem", "Partners" och "Event" till "Medlemsvård", "Resurs" och "Eventkoordinering")

Organisationsmodell