2 tjänster som utbildnings- och aktivitetssamordnare

samordna unga 2
PUSH Sverige är ett nätverk för unga hållbarhetsintresserade och en plattform för att samverka kring kampanjer, projekt och aktiviteter som medlemmar arrangerar. PUSH drivs i dagsläget av dess medlemmar ideellt med syfte att skapa en stark gemensam ung röst i hållbarhetsfrågor.

Om tjänsten

Genom projektbidrag har vi nu möjlighet att rekrytera två personer som kommer att ha i uppgift att stötta och samordna utbildande och sociala mötesplatser lokalt på olika platser i Sverige. De anställda kommer även att, tillsammans med PUSH Sveriges medlemmar, vidareutveckla ett utbildningspaket om påverkan, engagemang och hållbar utveckling som påbörjats.

Syftet är att utveckla PUSH:s arbete med att samla unga hållbarhetsintresserade, stärka dem i deras tro på samhällsförändring, deras vilja att ta ledarskap och stötta dem i påverkansarbete. Tjänsten innebär löpande kommunikation och nära samverkan med nätverkets medlemmar.

Tjänsterna är avlönade projekttjänster på 50 % fram till 2018-07-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Du börjar snarast möjligt, dock senast 6 november. Sista ansökningsdag för tjänsterna är 20 september. PUSH Sverige har inget fysiskt kontor och majoriteten av all kommunikation sker digitalt så du behöver kunna tillhandahålla dator, internetuppkoppling och arbetsplats på egen hand. Projektet kommer även att innebära en del resande. Vi ser det som en fördel om du bor i Umeå, Uppsala eller Göteborg, men det är inget krav.
fördel om du bor i Umeå, Uppsala eller Göteborg, men det är inget krav.

Arbetsuppgifter

• Stötta och samordna etablering av lokalgrupper i Umeå, Uppsala och Göteborg
• Uppmuntra, initiera och samordna lokala evenemang och projekt med medlemmar
• Vid behov leda och stötta medlemmar i marknadsföring och PR kring lokala event
• Utveckla ett utbildningsmaterial om påverkan, engagemang och hållbar utveckling
• Samordna utbildningstillfällen för nätverkets medlemmar med hjälp av materialet
• Löpande utvärdering och utveckling av utbildningsmaterialet
• Samordna utveckling av en digital infrastruktur för utbildningspaketet
• Generell projektledning och administration

Vi vill att du har:

• God förmåga att utbilda och engagera andra
• Erfarenhet från ideella föreningar
• Erfarenhet av engagemang inom hållbarhetsfrågor
• God kommunikativ förmåga på svenska, i både tal och skrift
• Erfarenhet av samordning eller annan typ av organisering

Meriterande:

• Erfarenhet av engagemang inom PUSH Sverige
• Erfarenhet av arbete i projekt tillsammans med unga i åldern 15-25
• Erfarenhet av att arbeta i någon form av verktyg för webbpublicering ex. WordPress
• Etablerade personliga nätverk i Umeå, Uppsala eller Göteborg
• God kommunikativ förmåga på engelska, i både tal och skrift

Ytterligare information om tjänsten:

Kontakta PUSH Sveriges kontaktperson Niklas Björklund på 070-627 89 89 eller jobb@pushsverige.se

Ansökan:

Skicka CV och personligt brev till jobb@pushsverige.se. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt, dock senast 20 september.

Sökande kommer att kallas på intervju löpande under ansökningsperioden.