Stoppa skogsavverkningarna på Njuöniesvarrie!

Skydda Skogen har denna vecka skickat ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun. Det är ett försök att stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits.” 

Vi i PUSH Sverige har skrivit under brevet och är med och värnar om denna viktiga skog!

Läs mer på Skyddaskogen.se

Skriv gärna under namninsamlingen för att stoppa avverkningen i denna skogen!