Kommunikation

Det här är arbetsgruppen som har hand om sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter och Youtube. Vi jobbar också med att hålla hemsidan uppdaterad och skickar ut nyhetsbrevet. Om du är engagerad i den här arbetsgruppen har du möjlighet att lära dig om kommunikation och olika typer av kommunikationsverktyg. Här har du också möjlighet att utveckla kampanjer, kommunikationsstrategier och skriva debattartiklar! Dessutom håller vi i trådarna för all kontakt med press och media.

Kontaktpersoner:

Robin Holmberg; kommunikation@pushsverige.se & media@pushsverige.se