Engagemang

Den här arbetsgruppen tar hand om PUSH:s medlemmar, just nu leds arbetet av styrelsen. Vi ser till så att alla välkomnas till PUSH och är ansvariga för medlemsrekrytering.

Om du är intresserad av rekrytering och hållbart engagemang, kontakta oss gärna för att återstarta arbetet i nuvarande eller annan form.