Organisation

I den här arbetsgruppen ser vi till att PUSH som organisation ständigt utvecklas till det bästa. Här kan du som engagerad utveckla policys, ta fram arbetssätt och framförallt se till att stötta de andra arbetsgrupperna och organisationen på olika sätt. Vi fungerar som en slags spindel i nätet, som ser till att PUSH:s utveckling flyter på och är konsekvent och tydligt.

Kontaktpersoner:

Robin Holmberg, organisation@pushsverige.se