Gå med i PUSH Sverige

Vi har tre olika medlemstyper, välj den som stämmer in på dig. För att bli medlem så behöver du ställa dig bakom vår värdegrund. Värdegrunden är vår definition av ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Vill du ha mer information så kan du klicka på länkarna.

Medlem

För att du ska kunna bli medlem i nätverket ska du vara max 30 år. Du får gärna vara medlem själv och vara medlem i våra medlemsorganisationer. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Medlemsorganisation

För att din grupp/organisation ska kunna bli medlemsorganisation i PUSH Sverige måste minst hälften av era medlemmar vara 30 år eller yngre. En medlemsorganisation kan vara en grupp, ett initiativ, en förening eller andra formationer där ni jobbar ideellt. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Stöd-medlem/organisation

Tycker du att PUSH Sverige är ett bra initiativ som du vill stödja? Även om PUSH är ett ungdomsinitiativ så är alla som fyllt 30 år varmt välkomna att bli stödmedlemmar! Som stödmedlem kan du fortfarande vara aktiv och engagerad. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Vår värdegrund

Värdegrunden har vi tagit fram tillsammans och det är den som hela nätverket utgår ifrån. Alla som går med i nätverket stödjer denna vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs igenom texten nedan innan du accepterar.

Det finns mer information om värdegrunden och om att vara med i PUSH Sverige som du kan läsa.

Ekologisk hållbarhet innebär att

 • människan förstår sitt beroende av biologisk mångfald.
 • användningen av naturresurser sker inom planetens gränser.
 • samhället drivs av förnybar energi.
 • människor verkar för ett fungerande ekosystem.
 • framtida generationer ärver förutsättningar för ett gott liv.

Social hållbarhet innebär att

 • människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.
 • alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.
 • världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.
 • representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.
 • civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att

 • människor hushåller med jordens resurser.
 • byta, hyra, äga gemensamt och reparera premieras framför ny konsumtion.
 • samhällets framgång och välfärd mäts på andra mer rättvisande sätt än med BNP.
 • det ekonomiska systemet skapar värde med hänsyn till naturen inklusive människor.
 • det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.