Välkommen på extrainsatt årsmöte!

Kallelse PUSH Sveriges extrainsatta årsmöte 17 september 2023 Styrelsen kallar till extrainsatt årsmöte för att fylla viktiga poster som sedan […]


Medlemsmöte

Andra torsdagen varje månad har PUSH Sverige medlemsmöte online (på Slack, vår kanal för internkommunikation). Alla medlemmar och stödmedlemmar är […]