Protokoll

Här kommer du snart hitta protokoll från våra möten.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020 extrainsatt
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019 extrainsatt
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2017 extrainsatt
Årsmötesprotokoll 2016 extrainsatt
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015 extrainsatt
Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013

Styrelseprotokoll

Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.

Medlemsmöten, Projekt- och Arbetsgrupper

Kontakta varje specifik arbetsgrupp för protokoll från gruppens möten.

Kommunikation
Eventkoordinering
Medlemsvård
Organisation
Internationell

Saknar du något? Kontakta info@pushsverige.se