Filmvisning av before the flood på Doc Lounge i Lund

På inbjudan av Utrikespolitiska föreningen i Lund höll Adam Leckius i ett bokbord i samband med visningen av filmen ”before the flood”.