Hållbar mat och Orkla Foods

Alice Andersson gav synpunkter på hållbar mat i en fokusgrupp bland unga.