Hållbarhetsgrillen i Rosenbad, Stockholm – PUSH särskilt inbjudna för att grilla panelen