Hållbarhetshäng i Lund

PUSH Sverige arrangerade ett hållbarhetshäng i Lund i samverkan med Studiförbundet vuxenskolan.