Klimatforum, Se vårt första framträdandet som PUSH Sverige