Lämna kolet i marken, Vattenfalls årsstämma, Stockholm