Power Shift 2017, Östersund

Power Shift genomfördes i Östersund med tema Hållbar konsumtion – med fokus på mat och kläder. Mål 12 i Agenda 2030 FN:s globala utvecklingsmål.

Läs mer om vad som hände på Power Shifts hemsida: http://www.powershiftsweden.org/