PUSH Sverige hade en delegation på COP21 och även aktiva utanför förhandlingarna,