Seminarium om hållbar konsumtion, Stockholm – PUSH deltar