Uppstartsträff: PUSH Östersund

PUSH Sverige bjöd in till en uppstartsträff för att skapa en lokala grupp i Östersund.