Workshop för gymnasieelever, Spyken gymnasieskola i Lund

Niklas Björklund höll en workshop om klimat och ungas roll i världen för att uppmärksamma klimatförändringar.