Workshop om fossilgas på Holma Folkhögskola, Lund

Alice Andersson och Axel Phil hade en workshop om fossilgas, planerna på att bygga fossilgasterminaler i Sverige och Skåne och om motståndet mot detta.