Workshop om unga och klimatet

Niklas Björklund höll en workshop om klimat och ungas roll i världen för att uppmärksamma klimatförändringar.