Kandidera till förtroendeuppdrag inom PUSH sverige 2020-2021!

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars tidigare i år togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

För att kandidera eller nominera till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige så fyller du i ett kort formulär, klicka här, med den eller de personerna som du vill nominera och till vilken post som du vill nominera dessa till. Maila val@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige.

På det extrainsatta årsmötet 2020 kommer 6 poster tas upp för fyllnadsval. Dessa 6 poster är:

 1. Kassör för PUSH Sverige
 2. Ledamot till styrelsen i PUSH Sverige
 3. Ledamot till valberedningen i PUSH Sverige
 4. Revisorsuppleant till PUSH Sverige
 5. Internationell Koordinator för PUSH Sverige
 6. Projektledare för Power Shift

Allmänt för de 2 styrelseuppdragen kassör och ledamot så är deras uppdrag att:

 • Eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund. 
 • Att ansvara för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verka för att underlätta engagemang för  medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verka för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.
 • Bokföra nätverkets ekonomi.
 • Protokollföra samtliga styrelsemöten.
 1. Kassör (1 Person)

Kassören är ansvarig för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Detta innebär att du håller koll på ekonomin, sköter bokföringen, samt alla in- och utbetalningar för föreningens räkning. Du har minst grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning, gärna tidigare erfarenhet av kassörsarbete, är noggrann, flexibel och kan ta snabba beslut.
DU ÄR: 

 • En fena på ekonomi och vill vara en spindel i vårt ekonomiska nät som omsätter, vi har inga anställda och inga pågående myndigetsprojekt just nu vilket gör att mycket av omsättningen är vid resor och årsmöte samt lokala projekt.

DU FÅR:

 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Uttömande kunskaper om bokföringsprogrammet Visma, bokföring generellt och 
 • Vara stödet för organisationen vad gäller hur vi ska förvalta våra medel kopplat till budgeten som antogs på årsmötet.
 1. Styrelseledamöter (1-3 personer)

Du har kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du har intresse av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap.

DU ÄR:

 • En person som lätt samarbetar och ser ett hållbart engagemang som en av de viktigaste egenskaperna.
 • Gärna någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, det kan handla om it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för.

DU FÅR:

 • Lära känna PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och
 • faktabaserad klimatpolitik
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv.

Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig.

 1. Valberedningen (1-3 personer)

Valberedningen arbetar under hela året med att bereda ett förslag på kandidater till en styrelse, valberedning, en revisor respektive en revisorsuppleant samt en projektledare till Power Shift inför årsmötet. Inom valberedningen så utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU FÅR:

 • Vara med och föreslå en valberedning som har ideér för vilken väg organisationen ska utvecklas.
 • Mer kunskaper inom områden som: Intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift. Samt göra din bedömning av vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige behöver för förtroendevalda.
 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Du får gärna ha en speciell egenskap som gör att du kan specialisera dig inom ett område mer, som 

DU ÄR: 

 • En person som har lätt för att arbeta i grupp, men också kan ta egna iniativ.
 • Ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna.
 • Utåtriktad och har, eller vill ha ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa.
 • En person som vill arbeta för en mångfald inom organisationen, och ser vikten av mångfaldsperspektiv.
 1. Revisorsuppleant (1 person)

Uppdragsbeskrivningen för revisorsuppleanten är densamma som för revisorn, med undantag för att suppleanten inte är främsta ansvarig för att revisorsuppdraget fullföljs men har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.
DU FÅR: 

 • Du får mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga.
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram. 
 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.

DU ÄR: 

 • En noggrann person som gillar att samarbeta med andra. Har kan tolka beslutsprotokoll, budget, verksamhetsplan och se om detta har tagits in i organisationens drift.
 1. Internationell koordinator för PUSH Sverige

I PUSH Sverige har engagemanget från medlemmar fått styra väldigt mycket och 2015 lyckades medlemmarna i den internationella gruppen inom PUSH Sverige få oss ackrediterade till klimatförhandlingarna. (läs mycket på bloggen: www.pushtocop.org). 

Sedan dess har vi påverkat under och inför klimatförhandlingarna för klimaträttvisa inom flera komplexa mekanismer som pågår inom UNFCCC. När det internationella arbetet förändras så hänger vi också med. Eu har lanserat “green new deal” där vi har flera aktiva som nu börjat engagera sig i detta arbete.

DU ÄR:

 • En person som har lätt att samordna och koordinera en internationell grupp vad gäller engagemang, projekt, politiska frågor osv.
 • En person som säkerställer så att vi har ett hållbart engagemang.
 • Grym på att prioritera och välja bort mellan förfrågningar och projekt.
 • Du behöver ha mycket goda engelskakunskaper då vissa medlemmar är engelsktalande.
 • Initiativrik men också strukturerad och engagerande.

Du får:

 • Grymma erfarenheter av att leda möten, grupper och politisk påverkansarbete i Sveriges främsta klimatorg för unga.
 • Stora kunskaper inom UNFCCC, FN:s klimatorganisation, Eu-systemet.
 • En gemenskap med trevliga medlemmar i en internationell miljö med medlemmar från olika delar av världen med unika kunskaper.
 • Vid önskemål vara ett ansikte utåt, då vi är med i medier ganska ofta.
 • Deltaga på möten med Sveriges regering och samarbetspartier inför ställningstagande inom klimatpolitiken.
 • Rekrytera nya och introducera nya medlemmar som engagerar sig inom internationella gruppen.
 1. Projektledare för Power Shift (3 personer)

Projektledarna för Power Shift (powershiftsweden.org) kommer vara ansvarig för att arrangera Sveriges främsta hållbarhetskonferens för unga. Uppdraget innefattar att planera, rekrytera, samt utvärdera en konferens som nästa gång anordnas för nionde gången. Vi söker efter inspirerande ledare med en stark vilja av att genomföra operativt arbete inom hållbarhet och skapa mötesplateser för unga. Vill du ha värdefull erfarenhet av ekonomi, personal, organisering och projektledning så är detta ett utmärkt tillfälle för dig.

Förslagsvis kommer projektledarna dela upp sitt ideella arbete med olika ansvarsområden som:

lokal och mat, marknadsföring samt innehåll.

DU ÄR:

 • Strukturerad och vill engagera dig över en minst en ettårsperiod med att förverkliga Sveriges mötesplats för unga hållbarhetsintresserade.
 • Grym på att initiera nya medlemmar i projektgruppen och att nå ut i våra befintliga samt nya kanaler.
 • En person som ser det hållbara engagemanget inom gruppen som det viktigaste, att leda med glädje och att energi men samtidigt begränsa och göra Power Shift en genomförbar upplevelse.

DU FÅR:

 • Stort kontaktnätverk inom hållbarhet och unga engagerade i hela Sverige.
 • En grym projektledarerfarenhet med flera olika delar och att leda en grupp unga som engagerar sig i projektet.
 • Chansen att specialisera dig inom olika delar av projekt som kommunikation, marknadsföring, sponsorskap eller programinnehåll och övergripande planering.

För att kandidera eller nominera till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige så fyller du i ett kort formulär, klicka här, med den eller de personerna som du vill nominera och till vilken post som du vill nominera dessa till. Maila annars val@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige och de uppdragen som finns ute just nu.