Klimatrörelsens kravlista på politiken

PUSH Sverige samlar Sveriges unga påverkare inom klimatet.

Sverige har beslutat att vi ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045. Något som PUSH Sverige har varit drivande för mot politiken.

Men detta räcker inte, vi måste ha en kraftfull politik som både minskar utsläppen här i Sverige samtidigt som det bidrar till klimaträttvisa internationellt.

Tillsammans med den svenska klimatrörelsen har vi tagit fram en kravlista med olika politiska förslag som gör att Sverige når våra klimatmål samtidigt som det bidrar till utsläppsminskningar i andra länder och sprider våra satsningar vi gör i Sverige globalt.

Regeringen och samarbetspartierna presenterade i december 2019 en klimathandlingsplan som PUSH Sverige synar noga och trycker på regeringen för ökade ambitioner.
Våra krav i korthet

  • Fasa ut fossila subventioner!
  • Låt flyget betala sina verkliga klimatkostnader!
  • Fortsätt att se till att EU:s utsläppshandelssystem blir ett kraftfull verktyg, där fler sektorer ingår och fler utsläppssrätter tas bort.
  • Inför fossilförbud! Fossila drivmedel ska förbjudas för att gynna alternativ. Och ingen exploatering av kol olja och fossilgas (Regeringen har nu i klimathandlingsplanen presenterar ett sådant förslag)