Magnoliamålet

magnoliamalet

PUSH Sverige tillsammans med Fältbiologerna, en rad andra organisationer och 176 privatpersoner stämde staten för försäljningen av Vattenfalls brunkol. Torsdagen den 15 september 2016 lämnade vi in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Den 2 juli kallade Näringsdepartementet till presskonferens för att annonsera godkännandet av affären där Vattenfall vill göra sig av med sitt tyska brunkol till tjeckiska Energetický a Průmyslový Holding (EPH) och PPF Investment. Beskedet fick akademi, fackliga föreningar, näringsliv och miljöorganisationer över hela världen att reagera – dessvärre utan effekt på beslutet. Nu har representanter från ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna fått hjälp av klimatorganisationer och svenska och internationella jurister att se över försäljningens juridiska grund i ett möjligen sista försök att stoppa affären.

En fortsatt utvinning av brunkolet kommer generera mängder av skador på kommande generationer och generera 1,2 miljarder ton koldioxid, motsvarande 22 gånger Sveriges nuvarande totala årliga utsläpp. Om försäljningen går igenom strider det mot regeringens ägarpolicy och regeringsformen. Dessutom försvårar det arbetet med att uppnå EU:s gemensamma klimatmål och skickar en signal till övriga världen att Sverige inte är villigt att ta klimatarbetet på allvar.

PUSH Sverige och Fältbiologerna tillsammans med 176 privatpersoner lämnade torsdagen den 15 september in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. I och med försäljningen är det inte bara ett klimatsvek som gör det möjligt för fortsatt utvinning, utan också att utsläppen av växthusgaser ökar. Med den här stämningen kräver vi nu att försäljningen stoppas. Än är det inte försent, men det är bråttom.

Vi behöver din hjälp och du kan göra din röst hörd genom att stödja Magnoliamålet. Du kan skriva under namninsamlingen och/eller skänka en slant till crowdfundingen för att finansiera rättegångskostnaderna. Alla bidrag räknas, stora som små!

Utdrag ur stämningsansökan:

”Genom att låta Vattenfall genomföra försäljningen har Staten agerat på ett sätt som inte motsvarar de krav som kan ställas med stöd i statens omsorgsplikt om Sveriges invånare och framtida generationers rättigheter avseende miljö, hälsa och egendom. Regeringsformen 1 kap. 2 § säger att: “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”