Kandidera/nominera till förtroendeuppdrag 2023!

Den 11 mars håller vi ett digitalt årsmöte och därför söker PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik, förtroendevalda.

För att kandidera eller nominera till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige så fyller du i ett kort formulär, med den eller de personerna som du vill nominera och till vilken post som du vill nominera dessa till. PUSH ämnar att ha en vänskaplig och stöttande ton i alla våra forum. Vi förväntar oss inte att någon ska kunna allt utan vi lär oss kontinuerligt tillsammans. Tryck på knappen nedan eller scrolla neråt om du vill läsa mer.

Förtroendeposter

PUSH Sverige är en organisation som ämnar samla Sveriges unga för att jobba mot klimatförändringar. Våra medlemmar är under 30 år och har ett starkt intresse i hållbarhetsfrågor. PUSH jobbar med folkbildning och opinionsbildning i klimatfrågan. Vi gör detta bl.a. genom att vara aktiva på sociala medier, skriva debattartiklar i erkända svenska tidsskrifter, åka till FNs klimatkonferens för övervakning/rapportering samt utbilda unga i klimataktivister i ”PUSH-akademin”. Under det årsmötet 11 mars kommer vi att välja dessa förtroendeposter:

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Sekreterare
 4. Kassör
 5. Ledamöter till styrelsen
 6. Ledamot till valberedningen
 7. Revisor
 8. Revisorsuppleant

Allmänt för de tre styrelseuppdragen ordförande, sekreterare och ledamot så är deras uppdrag att:

 • Eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund. 
 • Att ansvara för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verka för att underlätta engagemang för  medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verka för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.
 • Protokollföra samtliga styrelsemöten.

Ordförande

Vi söker en ordförande som kan leda arbetet för vår engagerade styrelse, där de flesta är tillsatta sedan ordinarie årsmöte.

DU HAR:

 • lätt för att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt.
 • ett intresse av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap.
 • ett intresse av ledarskap och kan delegera arbetsuppgifter.
 • tidigare erfarenhet av styrelsearbete (i valfri organisation).
 • ett genuint intresse för klimatfrågan.
 • gärna någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, det kan handla om it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för.

DU FÅR:

 • Lära känna PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv.
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig.

Sekreterare

Sekreteraren är ansvarig för att PUSH Sveriges arbete dokumenteras, samt att handlingar förvaras på ett säkert sätt och alltid är tillgängliga och lättåtkomliga för nätverkets medlemmar. Du har lätt för struktur och trivs i en miljö med ansvar för dokumentering. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

Styrelseledamöter

Du har ett intresse i hållbarhetsfrågor och PUSH Sveriges arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du har intresse av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap.

DU ÄR:

 • En person som lätt samarbetar och ser ett hållbart engagemang som en av de viktigaste egenskaperna.
 • Gärna någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, det kan handla om it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för.

DU FÅR:

 • Lära känna PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och
 • faktabaserad klimatpolitik
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv.
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig.

Valberedningen

Valberedningen arbetar med att bereda ett förslag på kandidater till en styrelse, valberedning, en revisor respektive och en revisorsuppleant inför årsmötet. Inom valberedningen så utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU FÅR:

 • Vara med och föreslå en valberedning som har ideér för vilken väg organisationen ska utvecklas.
 • Mer kunskaper inom områden som: Intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift. Samt göra din bedömning av vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige behöver för förtroendevalda.
 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Du får gärna ha en speciell egenskap som gör att du kan specialisera dig inom ett område mer, som 

DU ÄR: 

 • En person som har lätt för att arbeta i grupp, men också kan ta egna iniativ.
 • Ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna.
 • Utåtriktad och har, eller vill ha ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa.
 • En person som vill arbeta för en mångfald inom organisationen, och ser vikten av mångfaldsperspektiv.

Frågor och kontakt


Skicka ett mejl till val@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige och de uppdragen som finns ute just nu.

Nominera/kandidera senast tisdagen den 28 februari

Fyll i formuläret för att nominera/kandidera. Sista dag att göra det är tisdagen den 28 februari.