Nominera till förtroendeuppdrag 2022!

Den 18-20 mars har vi årsmöte och därför söker PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik nya förtroendevalda.

En pigg, glad och radikal åttaåring söker därmed en rad lediga uppdrag för verksamhetsåret 2022. För att kandidera eller nominera till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige så fyller du i ett kort formulär, med den eller de personerna som du vill nominera och till vilken post som du vill nominera dessa till. Tryck på knappen nedan eller scrolla neråt om du vill läsa mer.

Nio olika förtroendeposter

Under årsmötet 18-20 mars kommer vi att välja dessa förtroendeposter:

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Sekreterare
 4. Kassör
 5. Ledamot till styrelsen
 6. Ledamot till valberedningen
 7. Revisor och revisorssuppleant
 8. Projektledare för Power Shift
 9. Internationell koordinator

Allmänt för de tre styrelseuppdragen vice ordförande, sekreterare och ledamot så är deras uppdrag att:

 • Eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund. 
 • Att ansvara för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verka för att underlätta engagemang för  medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verka för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.
 • Protokollföra samtliga styrelsemöten.

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ett stöd till ordföranden. Du har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp. Du har kunskap om styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper inom området. Du har kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor. Vi ser det som en stor fördel om du har varit förtroendevald inom PUSH Sverige innan.

DU ÄR:

 • Har stora kunskaper inom ledarskap eller vill vara med och utveckla dem än mer
 • Som kan avlasta ordförande, fördela ansvaret och vara ett bollplank med hen
 • Vara insatt i organisationens och ordförandens uppgifter för att vid behov kunna ersätta ordförande tex vid längre sjukdom
 • Vid behov ta större ansvar än en vanlig ledamot för att representera föreningen

DU FÅR:

 • Vara med och leda en nationell ungdomsorganisation
 • Utveckla dina ledaregenskaper, med hållbart engagemang
 • Större kunskaper om föreningsdrift
 • Utveckla dina kunskaper om klimatpolitik och politisk påverkan

Sekreterare (1 person)

Sekreteraren är ansvarig för att PUSH Sveriges arbete dokumenteras, samt att handlingar förvaras på ett säkert sätt och alltid är tillgängliga och lättåtkomliga för nätverkets medlemmar. Du har lätt för struktur och trivs i en miljö med ansvar för dokumentering. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

Kassör (1 person)

Kassören är ansvarig för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Detta innebär att du håller koll på ekonomin, sköter bokföringen, samt alla in- och utbetalningar för föreningens räkning. Du har minst grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning, gärna tidigare erfarenhet av kassörsarbete, är noggrann, flexibel och kan ta snabba beslut.
DU ÄR: 

 • En fena på ekonomi och vill vara en spindel i vårt ekonomiska nät som omsätter, vi har inga anställda och inga pågående myndigetsprojekt just nu vilket gör att mycket av omsättningen är vid resor och årsmöte samt lokala projekt.

DU FÅR:

 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Uttömande kunskaper om bokföringsprogrammet Visma, bokföring generellt och 
 • Vara stödet för organisationen vad gäller hur vi ska förvalta våra medel kopplat till budgeten som antogs på årsmötet.

Styrelseledamöter (1-3 personer)

Du har kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du har intresse av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap.

DU ÄR:

 • En person som lätt samarbetar och ser ett hållbart engagemang som en av de viktigaste egenskaperna.
 • Gärna någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, det kan handla om it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för.

DU FÅR:

 • Lära känna PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och
 • faktabaserad klimatpolitik
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv.
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig.

Valberedningen (1-3 personer)

Valberedningen arbetar under hela året med att bereda ett förslag på kandidater till en styrelse, valberedning, en revisor respektive en revisorsuppleant samt en projektledare till Power Shift inför årsmötet. Inom valberedningen så utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU FÅR:

 • Vara med och föreslå en valberedning som har ideér för vilken väg organisationen ska utvecklas.
 • Mer kunskaper inom områden som: Intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift. Samt göra din bedömning av vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige behöver för förtroendevalda.
 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
 • Du får gärna ha en speciell egenskap som gör att du kan specialisera dig inom ett område mer, som 

DU ÄR: 

 • En person som har lätt för att arbeta i grupp, men också kan ta egna iniativ.
 • Ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna.
 • Utåtriktad och har, eller vill ha ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa.
 • En person som vill arbeta för en mångfald inom organisationen, och ser vikten av mångfaldsperspektiv.

Revisor och revisorssuppleant (2 personer)

Uppdragsbeskrivningen för revisorsuppleanten är densamma som för revisorn, med undantag för att suppleanten inte är främsta ansvarig för att revisorsuppdraget fullföljs men har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.
DU FÅR: 

 • Du får mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga.
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram. 
 • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.

DU ÄR: 

 • En noggrann person som gillar att samarbeta med andra. Har kan tolka beslutsprotokoll, budget, verksamhetsplan och se om detta har tagits in i organisationens drift.

Projektledare för Power Shift (3 personer)

Projektledarna för Power Shift (powershiftsweden.org) kommer vara ansvarig för att arrangera Sveriges främsta hållbarhetskonferens för unga. Uppdraget innefattar att planera, rekrytera, samt utvärdera en konferens som nästa gång anordnas för nionde gången. Vi söker efter inspirerande ledare med en stark vilja av att genomföra operativt arbete inom hållbarhet och skapa mötesplateser för unga. Vill du ha värdefull erfarenhet av ekonomi, personal, organisering och projektledning så är detta ett utmärkt tillfälle för dig.

Förslagsvis kommer projektledarna dela upp sitt ideella arbete med olika ansvarsområden som:

 • Projektledare externa aktörer och PR, marknadsföring – Power Shift
 • Projektledare Lokal, mat och finansiering Power Shift
 • Projektledare internutbildning och volontärer

DU ÄR:

 • Strukturerad och vill engagera dig över en minst en ettårsperiod med att förverkliga Sveriges mötesplats för unga hållbarhetsintresserade.
 • Grym på att initiera nya medlemmar i projektgruppen och att nå ut i våra befintliga samt nya kanaler.
 • En person som ser det hållbara engagemanget inom gruppen som det viktigaste, att leda med glädje och att energi men samtidigt begränsa och göra Power Shift en genomförbar upplevelse.

DU FÅR:

 • Stort kontaktnätverk inom hållbarhet och unga engagerade i hela Sverige.
 • En grym projektledarerfarenhet med flera olika delar och att leda en grupp unga som engagerar sig i projektet.
 • Chansen att specialisera dig inom olika delar av projekt som kommunikation, marknadsföring, sponsorskap eller programinnehåll och övergripande planering.

Internationell koordinator (1 person)

I PUSH Sverige har engagemanget från medlemmar fått styra väldigt mycket och 2015 lyckades medlemmarna i den internationella gruppen inom PUSH Sverige få oss ackrediterade till klimatförhandlingarna. (läs mycket på bloggen: www.pushtocop.org). Sedan dess har vi påverkat under och inför klimatförhandlingarna för klimaträttvisa inom flera komplexa mekanismer som pågår inom UNFCCC. När det internationella arbetet förändras så hänger vi också med. EU har lanserat “green new deal” där vi har flera aktiva som nu börjat engagera sig i detta arbete. Under 2022 har vi också påbörjat arbete med ackreditering för Stockholm+50. Din roll är att koordinera gruppens arbete och tajt samarbete med övriga i PUSH Sverige.

Frågor och kontakt


Skicka ett mejl till val@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige och de uppdragen som finns ute just nu. Du kan också kontakta valberedningens sammankallande Filip Hallbäck via 072-905 44 22

Nominera/kandidera senast måndagen den 7 mars

Fyll i formuläret nedan för att nominera/kandidera. Sista dag att göra det är måndagen den 7 mars.