Ny policy för personuppgifter

PUSH har beslutat om en ny policy i ljuset av GDPR. Det – den nya dataskyddsförordningen inom EU – handlar om dina rättigheter. Det tycker vi är bra!

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift kan vara ett namn, ett telefonnummer, ett foto eller annan information som går att koppla till en privatperson. Med den nya dataskyddsförordningen i EU har nu alla som bor i EU fått bättre rättigheter och skydd för sina personuppgifter. Det tycker vi är bra!

SAMTYCKE ÄR GRUNDEN FÖR OSS
Enligt den nya dataskyddsförordningen har vi rätt att låna personuppgifter om personen ger oss sitt samtycke. Därför frågar vi alltid innan vi fotograferar eller innan du blir medlem om det är okej att vi sparar den information som du lånar ut till oss.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM LÄMNAT PERSONUPPGIFTER?
Du har alltid rätt att begära att få veta vilka personuppgifter vi i PUSH Sverige har om dig. Det gör du genom att mejla medlem@pushsverige.se. Du kan också be oss att ändra uppgifterna så att de är korrekta eller säga att du vill att vi tar bort alla dina uppgifter. Mer om dina rättigheter gällande personuppgifter kan du läsa hos Datainspektionen.

TILL VAD ANVÄNDER PUSH SVERIGE PERSONUPPGIFTER?
Vi använder personuppgifter för att kunna vara en organisation och ett nätverk. Vi har ett medlemsregister, ett nyhetsbrev, en bildbank, en hemsida, mejllistor och anmälningslistor.  Här nedan beskrivs mer i detalj hur vi använder personuppgifter.´

Medlemsregister
Alla medlemmar (både privatpersoner, organisationer och stödmedlemmar) finns sparade i vårt medlemsregister som tillhandahålls av företaget Coach Hippo. I registret sparar vi: namn, födelseår, mobilnummer, mejladress, kommun, intressen, hur man hittade PUSH och hur man vill delta i PUSH. Allt detta anser vi behövs för att vi ska kunna ge ett värde till dig som är medlem, och du ger oss ditt samtycke att lagra denna informationen när du blir medlem. Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig om events, nyheter och aktiviteter som du kan vara intresserad av. Om du väljer det kommer vissa av uppgifterna att vara synliga på kartan på hemsidan så att andra också kan kontakta dig. Om du inte återbekräftar ditt medlemskap årligen kommer dina uppgifter att raderas inom ett år, och du är då inte längre medlem i PUSH.

 

Nyhetsbrev
Alla som vill kan prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi använder MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev. I MailChimp sparar vi förnamn, efternamn och mejladress. Du kan själv avsluta din prenumeration när du vill och vi rensar bort avslutade prenumerationer varje år.

Bildbank och dokumentation
I samband med våra aktiviteter brukar vi dokumentera händelsen. Det kan ske genom att fotografera eller genom mötesanteckningar. För foton har vi en bildbank på Flickr där vi sparar bilder från våra större event. Innan vi fotar ber vi om samtycke från de som deltar. Bilderna kan komma att publiceras online i syfte att visa vad PUSH gör. Dokumentation sparas så länge den är relevant och som längst tills att föreningen läggs ner.

Hemsida och sociala medier
På vår hemsida och på våra sociala medier förekommer personuppgifter tillhörande våra förtroendevalda och aktiva medlemmar, samt information från våra aktiviteter. På hemsidan finns en karta där alla medlemmar finns med om medlemmen valt att denna vara synlig. Hör gärna av dig till oss om du vill ändra dina preferenser på hur du syns på hemsidan.

 

Mejllistor och e-post
För att kunna kommunicera mellan aktiva medlemmar i PUSH har vi ett dokument med kontaktuppgifter samt några olika mejllistor. Dessa uppdateras och rensas varje termin. Om du har varit aktiv medlem sparar vi den informationen i max två år. PUSH tar även emot en stor mängd e-post där personuppgifter ofta finns inbakade som namn eller mejladress. Mejl innehållande känsliga personuppgifter som exempelvis allergier ska slängas omgående, och övrig mejl rensas efter avslutat ärende, minst en gång per år.

 

Anmälningslistor
I samband med olika aktiviteter och konferenser som vi anordnar tar vi emot anmälningar och upprättar då anmälningslistor men bland annat namn, kontaktuppgifter och allergier om mat kommer att serveras. Dessa anmälningslistor används för att planera aktiviteten och slängs efter att aktiviteten slutförts, maximalt sparas uppgifterna i 6 månader. Undantag är för deltagare till vår årliga konferens Power Shift där namn och mejl sparas i upp till 3 år för att möjliggöra inbjudningar till framtida konferenser för den som deltagit på ett Power Shift.

 

VEM FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA?
Vi lämnar aldrig ut uppgifter till en annan person, organisation eller företag. Uppgifterna du lånar ut till oss används bara för syften inom PUSH Sveriges organisation och i de system som vi som organisation använder. Som tidigare nämnt syns du om du valt det på kartan på vår hemsidan, vilket går att ändra när du vill. Bilder som vi publicerar på hemsidan eller på sociala medier är såklart synliga för vem som helst. Det är bara några få ansvariga i PUSH som har tillgång till alla personuppgifter om dig som medlem eller deltagare.

 

NÄR VI VILL ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER TILL NYA SYFTEN?
Om vi har lånat dina uppgifter i ett syfte och sedan kommer på att vi vill använda dem i ett annat syfte så kommer vi först att höra av oss till dig och fråga om det är okej.