Öppet brev till EU parlamentet: Regleringen kring bioenergi måste skärpas

Skog - foto av Arjan Grendelman

Pressmeddelande, 2017-10-17

EUs policy för bioenergi och biobränslen måste förbättras radikalt, skriver Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner och PUSH Sverige i ett brev till EU-parlamentet. Nuvarande policy leder till ökade avverkningar och att träd från naturskogar eldas upp som biobränsle. Något som gör att växthusgaserna i världen ökar istället för minskar.

Snart ska EU-parlamentariker i ENVI-kommittén (Environment, Public Health and Food Safety) rösta om direktiv som gäller förnybar energi inom EU. Direktiven ska minska utsläppen av växthusgaser. Skydda Skogen och flera andra miljöorganisationer vill att regleringen skärps kring biobränslen. I ett brev skriver de att EU-parlamentarikerna inte ska låta sig påverkas av den starka svenska och finska skogslobbyn som vill öka avverkningstakten. Sverige marknadsför sig som ledande inom hållbart skogsbruk men enligt organisationerna stämmer detta inte. Klimathotet används som ett skäl för att få avverka mer, i brevet står:

”De svenska och finska skogsindustrierna är starka lobbyister som använder klimatet som en förevändning för att öka avverkningarna, produktionen och ekonomin. För bioekonomin avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av trädplanteringar där alla träd har samma ålder och där få arter kan leva. Detta för att kunna producera så kallade hållbara trävaror och bioenergi.”

I brevet finns förslag på en förbättrad policy. Exempelvis så vill organisationerna att flera matbaserade biobränslen som palmolja, soja och raps ska planas ut till år 2030. Utsläppen från dessa växtbaserade oljor är oftast högre än från fossila bränslen, enligt beräkningar från Transport & Environment (2017). Dessutom kräver odling av biobränslen stora markarealer. Exempelvis skövlas regnskog för odling av palmolja och soja. Följden blir ökade växthusgaser då skogar som binder kol avverkas och att värdefulla livsmiljöer för djur och växter försvinner.

Miljöorganisationerna vill att EU-parlamentarikerna ska räkna in indirekta utsläpp från markanvändning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen. Det görs inte nu. De vill även att EU-parlamentarikerna stödjer incitament för förnybar el, exempelvis solel, till transporter. De vill att endast rester och avfall från skogen används till bioenergin och att ineffektiv elproduktion från biomassa inte får mer stöd.

Läs hela brevet här.

Kontaktpersoner:
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen, 070-443 28 19
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion, 070-736 69 32

Foto av  Arjan Grendelman