PUSH Sverige söker nya förtroendevalda!

Vi söker dig som vill vara del av PUSH Sveriges styrelse som kassör, sekreterare eller ledamot, och personer till valberedningen, revisorssuppleant och medlemmar till projektgruppen för hållbarhetskonferensen Power Shift. Genom att vara en del i styrelsen i PUSH Sverige får du stora möjligheter att påverka PUSH Sveriges verksamhet och att tillsammans med andra unga verka för att PUSHa och ställa om Sverige för en hållbar
framtid och en planet vi kan leva på. Alla förtroendeposter ger goda möjligheter att få praktisk erfarenhet i förenings-, styrelse och miljöarbete!

Sist men inte minst får du möjlighet att lära känna många nya vänner och kontakter genom aktiviteter som driver på omställningen tillsammans med aktiva i PUSH Sverige! Läs mer om möjligheterna och sök här till och med måndagen den 22/4: kutt.it/aktiviPUSH
Du kan både nominera dig själv och någon annan person som du tycker skulle passa.
Hjälp gärna till att sprida detta i dina kanaler och nätverk!

Efter slutet av nomineringsperioden kommer vi i valberedningen höra av oss och kalla till intervju med utvalda personer. Därefter kommer vi ta fram vårt förslag till det extrainsatta årsmötet som är den 11-12 maj.

Har du frågor eller vill veta mer om vad de olika uppdragen innebär? Maila då valberedningen genom val@pushsverige.se.