Bli en ledare för klimatet

Foto: Lisa Steinwandel

PUSH-Akademin

Klimatet är vår generations ödesfråga. Vi är i och med det den första och sista generationen som kan lösa klimatkrisen innan det är för sent. Vi har bara 10 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader för att undvika permanenta skador på vår planet. Därför måste vi unga ta plats som ledare i klimatpolitiken för att påverka makthavarna att ställa om. PUSH-Akademin är för unga mellan 16 och 25 år och är en ledarskapsutbildning för dig som vill ta nästa steg att bli att bli en ledare inom klimatpolitiken. Akademin finansieras av Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond och är helt kostnadsfri för dig som deltar.

Ansök nu eller scrolla ner för att läsa mer om akademin.


PUSH-akademin är vårt svar på klimatkrisen. PUSH Sverige har sedan starten jobbat med att påverka politiker på regionalt, nationellt och internationellt plan. Vi har sett hur intresset i klimatfrågorna ökar och hur unga står utan verktyg för att påverka – på riktigt. Det vill vi ändra på. Syftet med PUSH-Akademin är att skapa unga ledare i klimatpolitiken. Det tänker vi göra genom en gränsöverskridande kurs. Detta genom att deltagarna får med sig både teoretisk och praktisk kunskap i hur vi bäst kan påverka Sveriges makthavare och vara goda ledare.
Målsättningen är därmed att PUSH-Akademins alumner ska vara så kompetenta i sitt ledarskap och i klimatfrågan att de i sin tur kan organisera fler unga. Det skapar en dominoeffekt, där en investering i några få når ut till många unga. Genom att lära ut konkreta metoder för politisk påverkan och ledarskap med fokus på hållbart engagemang och inkludering, vill vi bidra till ett starkare och mer resilient ungt civilsamhälle. 


PUSH-Akademins ledarskapsutbildning

PUSH-Akademin är till för unga i åldern mellan 16 och 25 år. Akademin är till för dig som vill få fördjupade kunskaper om klimatfrågor och ledarskap för att påverka makthavare. Träffarna kommer hållas digitalt och är begränsat till 20 deltagare. Utbildningen går bra att gå samtidigt som gymnasie- eller högskole-/universitetsstudier.

Ledarskap är akademins röda tråd och deltagarnas ledarskapsstil utvecklas genom att först fokusera inåt och sedan successivt utåt. Detsamma gäller deltagarnas kunskap inom klimatpolitik. På så sätt byggs deltagarnas kunskap hela tiden på och de får chans att växa i sitt ledarskap. Genom en blandning av föreläsningar, workshops och praktiska övningar är deltagarna vid akademins slut säkra i sina färdigheter och får förutsättningar för fortsatt engagemang. Under kursens gång kommer deltagarna få möjlighet att utveckla sin egen ledarskapsstil och identifiera individuella förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap och gott samarbete.

Du ska söka till ledarskapsutbildningen om du vill få:

 • verktyg och metoder för att leda dig själv och andra
 • ökad kunskap om hållbart engagemang och inkludering
 • teoretisk och praktisk kunskap för att inspirera inom klimatfrågor 
 • utrymme att stärka sina demokratiska fri- och rättigheter
 • tillfälle att utöka ditt nätverk och utveckla samarbeten med olika organisationer och aktörer

Vad som förväntas av dig

Ledarskapsutbildningen sker under tre helgträffar, vilka är fördelade på sex månader med början i april 2021. Mellan träffarna får deltagarna ta del av praktiska övningar för att förankra kunskapen. De tre helgträffarna sker helt digitalt och är obligatoriska. Helgerna kommer att bestå av:

 1. Omvärld och intro
 2. Verktyg för påverkan
 3. Din roll i klimatkrisen

För att gå ledarskapsutbildningen krävs det att du:

 • deltar vid alla tre helgerna
 • gör de praktiska uppgifterna mellan utbildningstillfällena

Så går ansökan till

Ansökan kommer att vara öppen mellan 8 februari och 7 mars. Utbildningen är kostnadsfri för alla.

Vi tar emot ansökningar från hela landet. Dock om pandemin tillåter kan det förekomma tillfällen i Stockholm, men är i nuläget planerat att vara helt digitalt.

Du som ansöker bör vara mellan 16 och 25 år, men det går bra att ansöka för dig som är upp till 30 år. Vi kommer dock att prioritera målgruppen i åldern 16-25 i första hand.

Vi lägger största vikt vid att du som ansöker och blir antagen till akademin är motiverad att delta i utbildningen och gärna vill ta ditt engagemang vidare inom klimatpolitiken.

Så här går processen till

 • Ansökan är öppen mellan 8 februari och 7 mars.
 • Du får besked cirka två veckor efter att ansökan har stängt om du går vidare i processen
 • Du får en vecka på dig att svara på beskedet för att bekräfta ditt deltagande
 • I början av april kommer du att få information om program, praktisk information osv. inför utbildningsstart

Kontakt och frågor

Har du några frågor eller synpunkter kan du kontakta projektledare Paula Routier via paula.routier@pushsverige.se