Kursplan

Ledarskap är akademins röda tråd och deltagarnas ledarskapsstil utvecklas genom att först fokusera inåt och sedan successivt utåt. Detsamma gäller deltagarnas kunskap inom klimatpolitik. På så sätt byggs deltagarnas kunskap hela tiden på och de får chans att växa i sitt ledarskap. Genom en blandning av föreläsningar, workshops och praktiska övningar är deltagarna vid akademins slut säkra i sina färdigheter och får förutsättningar för fortsatt engagemang. Under kursens gång kommer deltagarna få möjlighet att utveckla sin egen ledarskapsstil och identifiera individuella förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap och gott samarbete.

Ledarutbildningen sker under tre fysiska helger, vilka är fördelade på nio månader med början i mars 2021. Mellan träffarna får deltagarna ta del av praktiska övningar för att förankra kunskapen. 

Helg 1 – Omvärld och intro

 • Ledarskap 1 – Självledarskap
  • Led dig själv innan du kan leda andra
  • Skapa goda rutiner
 • Klimatvetenskap 101 – en klimatforskare berättar
 • Det unga civilsamhällets roll i klimatfrågan
 • Nationell klimatpolitik samt dynamiken med EU och FN
 • Varför går omställningen så långsamt? – Konflikter, pengar och lobbying
 • Demokratins roll i klimatfrågan – klimaträttvisa och civil olydnad

Hemuppgift 1: Identifiera ditt varför och din hjärtefråga i klimatpolitiken. 

Helg 2 – Verktyg för påverkan

 • Ledarskap 2 – Samarbete och inkluderande ledarskap
  • Vilken roll tar du i en grupp?
  • Hur du skapar goda relationer i ditt team
  • Hur du inkluderar fler
  • Vad är din ledarskapsstil?
 • Vad är de politiska partiernas utmaningar? Vad kan vi lära av varandra?
 • Kampanjer 101:
  • Från idé till verklighet – så formar du ett budskap
  • Så tar du fram en kampanjplan 
  • Skriva debattartikel
  • Sociala medier

Hemuppgift 2: Gör din egen minikampanj.

Helg 3 – Din roll i klimatkrisen

 • Ledarskap 3 – Ledarskap i samhället
  • Hållbart engagemang – kartlägg din energi och tid
  • Hållbart engagemang – verktyg för ditt och andras välmående
  • Hållbart engagemang – Föreläsare kommer och berättar om sina erfarenheter
  • Att leda på distans
 • Planera ditt eget projekt/påverkanskampanj + utvärdering från hemuppgift 2
 • Tips och trix inom påverkansarbete – en påverkansexpert berättar
 • Sammanfattning och utvärdering av akademin
 • Diplomeringsceremoni 

Målgrupp och antal deltagare

 • Målgruppen är gymnasie- och universitetsungdomar mellan 16 och 25 år.
 • 15 – 20 deltagare