Sök till PUSHs valberedning 2018-2019

Vi söker nu personer som vill sitta med i PUSH Sveriges valberedning under 2018-2019. Valberedningens uppgift är bereda personval så att valberedningen på årsmötet kan föreslå kandidater till en styrelse, en valberedning, en revisor respektive revisorssuppleant. Valberedningen fyller en viktig roll och är ett givande uppdrag där du kommer i kontakt med många människor och för höra om deras drivkraft till sitt engagemang.

Både du som har erfarenhet av organisationen och du som är helt ny till PUSH är mycket välkommen att söka! Var med och medskapa vår dynamiska hållbarhetsorganisation, av och för unga! Skulle du eller någon du känner passa bra för det här uppdraget, eller om du har några frågor om valberedningen – skicka ett mejl till val@pushsverige.se

Vi hörs! 🙂