Stockholmskretsen: handlingar till årsmöte 12/3

Här är verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan för 2019 för PUSH lokalkrets i Stockholm, att ta beslut om på årsmöte den 12/3 (se kallelse).

Verksamhetsplan PUSH Sthlm 2019

Detta är samtliga handlingar inför årsmötet.