Valberedningens förslag för extrainsatta årsmötet 2021

Daniel Butnariu (t.v.) och Niklas Björklund (t.h.)
Foto: Lisa Steinwandel

Nu är äntligen valberedningens förslag inför det det extrainsatta årsmötet nu den 24 april klockan 13-16. Under den helgen ska vi därmed fyllnadsvälja en rad olika poster för att PUSH Sverige ska kunna ta nästa steg och påverka än mer.

Klimatkrisen och den globala miljöförstöringen är vår tids centrala utmaningar. Hur ska civilisationen anpassa sin levnadsstandard efter realiteten? Vilka perspektiv behöver vävas in diskussionen om ett hållbart samhälle? Vilka röster kommer till tals? Vad inryms i begreppet hållbarhet? Måste man vara miljöexpert för att vara en del av rörelsen?

Det övergripande svaret är att alla frågor hänger ihop och det är därför tillsammans vi uppnår förändringar. Push Sverige är en del av en större, inkluderande klimatrörelse, som i sin tur är en folkrörelse. Vi vill vara en platt organisation och försöker därför ha många små grupper med stor frihet under tilldelade befogenheter och ansvar. Det handlar om oss, om ett vi.

PUSH Sverige bildades 2013 i samband med Earth Hour. Under åtta år har vi vunnit stort anseende och bidragit till att skriva historia under 2010-talet genom en rad kraftfulla avtryck. Vi har tilldelats Världsnaturfondens miljöpris 2013, har sedan 2015 bevakat klimattoppmöten på plats och lämnat in en stämningsansökan mot svenska staten 2016, det s.k. Magnoliamålet. Under 2020 har pandemin kastat sin skugga över
civilsamhällets sektorer, och ingen har undgått att på olika sätt bli drabbade i form av kraftiga begränsningar av fysiska möten och utåtriktade aktiviteter. Därmed inte sagt att engagemanget på något sätt försvunnit ur sikte. Tvärtom finns en längtan hos många att finna ett sammanhang där man är med och påverkar. Så länge det råder en klimatkris, med de konsekvenser det innebär, så kommer Push att behövas att finnas.


I egenskap som valberedning vill jag säga att intervjuerna har varit strålande, för att inte säga nästan lite julafton-känsla. Jag är väldigt stolt över de kandidater som skickat in sina ansökningar till att vara del av ett organisatoriskt arbete och har imponerats över bredden av erfarenheter, engagemanget, entusiasmen, den visionära styrkan och deras kritiskt reflekterande förhållningssätt till systematisk, långsiktig organisering till
att förändra den nuvarande opionsbilden.

Att samtliga har vågat ta steget att själva vilja finna en personlig utveckling, samtidigt som man bidrar med att göra världen till en lite bättre plats att bo på. Att det råder en blandad representation och kompetenser inom olika sakområden i kombination att vilja organisera sig är en mycket god förutsättning för att skapa en dynamisk styrelse.


I intervjuerna har jag ställt samma frågor till samtliga kandidater. Inledningsvis hur de hört talas om organisationen och vad de känner till. Många pekar ut behovet av bland annat en tydlig extern strategisk kommunikation i medlemsvårdande syfte, att profilera sig skarpare i hållbarhetsfrågor utöver de naturorienterande ämnena och säkerställa ett hållbart engagemang genom en tydlig fördelning av arbetsuppgifterna. Som valberedning har jag försökt göra mitt yttersta för att kunna lyfta fram
kandidater, som fyller viktiga funktioner i en kommande styrelse och lämnar härmed över förslag på kandidater.

Ett stort tack och lycka till!
Vi gör detta tillsammans!


Filip Hallbäck
Valberedning PUSH Sverige

Valberedningens förslag

PUSH Sverige strävar efter en bred representation i organiseringen för
en hållbar värld, vilket är i linje med vår värdegrund som skall
fungera som en etisk riktlinje i valberedningens arbete. I styrelsen
föreslås nya namn, men med framstående kunskaper, kompetenser
och erfarenheter som sammantaget kommer att skapa en dynamisk
styrelse, där alla fyller viktiga funktioner.

Samtliga kandidater har sökt ledamotsposter och alla känner inte alla, vilket har gjort det svårt för mig att bedöma vem som är bäst lämpad för vad i de mer specifika posterna. Mot denna bakgrund har jag därför dragit slutsatsen att det mest lämpliga och framkomliga vore om årsmötet ger mandat till styrelsen inför det kommande konstituerande mötet att fördela rollerna.

Valberedningen föreslår följande personer, val av styrelseledamöter

  • Daniella Andersson, 22 år (nyval), ledamot
  • Ida Edling Müller, 21 år (nyval), ledamot
  • Andrea Kärrman, 26 år (nyval), ledamot
  • Milla Marzelius, 26 år (nyval), ledamot
  • Dennis Persson, 25 år (nyval), ledamot
  • Pontus Rahm, 29 år (nyval), ledamot
  • Vide Richter, 29 år (nyval), ledamot