Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Nedan presenteras valberedningens förslag på kandidater till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige för verksamhetsåret 2020-2021. Flera poster kan fortfarande ansökas: valberedningen, Kassör, Internationell koordinator, Ledamot och Revisorssuppleant. Fram till årsmötet är det självklart fortfarande möjligt att direktkandidera till dessa poster. Maila valberedningen på val@pushsverige.se om du är intresserad av att kandidera eller vill veta mer!

Valberedningen för PUSH Sverige

Elenor Weijmar, Mattias Axell, Elisabeth Fors, Pierre Tichit.

ORDFÖRANDE

Robin Holmberg, Stockholm – omval

Robin har varit ordförande i styrelsen 2019-20, var med i projektgruppen för Power Shift 2016, har mycket annan föreningsvana och har arbetat inom miljö, vilket gett honom stor politisk och teknisk kunskap inom det. Han har mycket erfarenhet av möten och vill vårda dem demokratiska och samarbete aspekter av styrelsens arbete. Robin lyssnar in på vad andra vill och fastnar inte i egen vilja, han har också ökat sin förmåga att balansera sitt arbete för att kunna nå en hållbar nivå i sitt engagemang. Valberedningen tror att han kan som Ordförande i styrelsen skapa kontinuitet och driva vidare de stora förändringarna som redan har påbörjats i PUSH Sverige. 

VICE ORDFÖRANDE

Saga Jonsson, Stockholm – nyval

Saga pluggar till civilingenjör i Stockholm och har varit aktiv i flera år i PUSH Sverige, i synnerhet i den internationella gruppen. Hon har en bred erfarenhet av styrelsearbete och engagemang, och hon brinner för hållbarhet framförallt inom energi och teknik. Hon ser fram emot att samarbeta i styrelsen och tycker att det är värdefullt att först hitta en gemensam vision inom styrelsen för att kunna skapa ett bra samarbetsområde. Valberedningen tycker att Saga, som både har erfarenhet och ser ett stort utvecklingspotential  i PUSH, kan bli en driven vice-ordförande i styrelsen. 

KASSÖR-VAKANT

SEKRETERARE

Mona Monasar, Stockholm – nyval

Mona är ny i PUSH Sverige men har mycket erfarenhet från tidigare förtroendeuppdrag inom den partipolitiken och miljörörelsen i WWF-Youth och SSU. Både i hennes studie och engagemang är klimaträttvisa hennes hjärtefråga. Hon vill bidra med nya ideer för att PUSH ska kunna nå fler unga utanför stora städer och/eller med marginaliserade perspektiv. Hon har också ett förtroendeuppdrag i Maktsalongen som siktar på ett mer jämställt ungt civilsamhälle. Valberedningen föreslår Mona som sekreterare i styrelsen.

LEDAMOT

Sara Eriksson, Karlskrona – nyval

Sara har nyfikenhet och intresse för koldioxidutsläpp-, Energi- och klimatfrågor. Därför ska hon börja plugga till civilingenjör under HT. Hon tycker att PUSH Sverige är organisationen som passar hennes intresse för hållbarhetsfrågor. Sara har redan haft olika förtroendeuppdrag ( ordförande, kassör m.m) i elevkåren på högstadiet, hon har redan erfarenhet av att arbeta inom en styrelse. Hon vill öka sin kunskap och nätverk inom PUSH, men också bidra med nya insikter som kan hjälpa till att göra skillnad på det politiska/ekonomiska nivån för en bättre framtid. Valberedningen tror att Sara, med hennes stora motivation och drivkraft, kan bli ledamot i styrelsen.

Jonathan Milläng, Stockholm – omval

Jonathan har i sin karriär jobbat med såväl politiska partier som som multinationella bolag och icke-statliga organisationer. Han har fokuserat på att utveckla och genomföra strategier som omvandlar

människors ‘mjuka’ digitala engagemang till riktig medborgerlig och

politiskt engagemang som flyttar vårt samhälle framåt. Med hjälp av starka gräsrotsrörelser i ryggen har han lyckats sätta press på beslutsfattare och politiker så att de omprioriterar nyckelincitament och monetära flöden.

Daniel Butnariu, Stockholm- omval

Daniel arbetar som cykelbud i Stockholm. Han har tidigare arbetat med att facilitera kreativa processer och varit lärare på folkhögskolekurs. Han har varit engagerad i frågor kring social hållbarhet i Föreningen HEM kring EU-migranter och hemlöshet. Han har också i flera år varit engagerad i en Erasmusförening vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Daniel har ett bra kontaktnät i Stockholm och är bra på att se och involvera alla vid behov.

PROJEKTLEDARE FÖR POWERSHIFT 2020 – VAKANT

REVISOR

Axel Flodin Vacher​, Göteborg – omval

Axel bidrar med en trygghet, glädje och professionalitet till nätverket, vilket är värdefullt. Han har varit revisor under de senaste 2 år och lärt sig vad en revisor gör, vilka kunskaper han vill fortsätta att använda. Utöver det har han även deltagit på aktiviteter i PUSH i Göteborg och stöttat internationella gruppen med olika uppgifter. Valberedningen känner ett stort förtroende för att Axel kan fortsätta som revisor.

REVISORSSUPPLEANT-VAKANT

VALBEREDNING-VAKANT

Till valberedningen behövs minst 3 personer. 

INTERNATIONELL KOORDINATOR-VAKANT