Välkommen på extrainsatt digitalt årsmöte 9 maj!

Varmt välkommen till extrainsatt årsmöte 9e Maj kl 13-15 i Zoom.

På årsmötet i mars valdes den nya styrelsen in, men det finns fortfarande möjlighet att knipa någon av de vakanta posterna. Utöver detta kommer vi att ta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019-2020. Det var en miss i budgetredovisningen som nu är åtgärdad och ger bättre transparens till alla medlemmar. Därför kallar vi nu dig till ett EXTRA ÅRSMÖTE den 9e maj kl 13-15 i Zoom (länk skickas ut senare efter att du anmält dig).Anmäl dig till mötet senast den 30e april
->Anmäl dig nu<-
De vakanta posterna är:
1. Kassör i styrelsen
2. Ledamot i styrelsen
3. Ledamot till valberedningen
4. Revisorsuppleant
5. Internationell Koordinator
6. Projektledare för Power Shift 2021

Läs mer om de vakanta uppdragen på hemsidan HÄR och nominera någon via formuläret HÄR!
Länk till dagordning för extrainsatta årsmötet  I den här mappen hittar du andra dokument inför extrainsatta årsmötet (bl.a. valberedningens förslag).

Ta hand om dig och tvätta händerna!
/Styrelsen