Styrelsen

Styrelsen har det formella ansvaret för organisationens ekonomi och för att stadgarna och verksamhetsplanen följs. Styrelsen samverkar med arbetsgrupperna och ser till att det kallas till medlemsmöten. Styrelsen har också regelbundna styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar att vara med på. För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka mail till styrelsen@pushsverige.se eller kontakta individuella personer enligt uppgifter nedan.

Ordförande

Robin Holmberg

Mail: ordf@pushsverige.se
Mobil: 070-5927276

Vice ordförande

Saga Stugholm

Mail: viceordf@pushsverige.se


Kassör

Maja Lindgren

Mail: kassor@pushsverige.se

Sekreterare

Mona Monasar
Mail: sekreterare@pushsverige.se


Ledamot

Daniel Butnariu

Mail: daniel.butnariu@pushsverige.se

Ledamot

Jonathan Milläng


Mail: jonathan.millang@pushsverige.se

Ledamot

Martin Wiberg

Mail: martin.wiberg@pushsverige.se

Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.