Styrelsen

Styrelsen har det formella ansvaret för organisationens ekonomi och för att stadgarna och verksamhetsplanen följs. Styrelsen samverkar med arbetsgrupperna och ser till att det kallas till medlemsmöten. Styrelsen har också regelbundna styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar att vara med på.

Styrelse för PUSH Sverige verksamhetsåret 2018

Ordförande: Alice Andersson
Mail: alice.andersson@pushsverige.se

Vice ordförande: Tove Lexén
Mail: tove.lexen@gmail.com

Sekreterare: Karolina Eklöw

Mail: karolina.witting.eklov@pushsverige.se

Kassör: Malin Leth
Mail: malin.leth@pushsverige.se

Ledamot: Ludwig Bengtsson Sonnensson
Mail: ludwig.b.s@pushsverige.se

Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.