Styrelsen

Styrelsen har det formella ansvaret för organisationens ekonomi och för att stadgarna och verksamhetsplanen följs. Styrelsen ser till att det kallas till årsmöten och medlemsmöten. Styrelsen har också regelbundna styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar att vara med på. För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka mail till styrelsen@pushsverige.se eller kontakta individuella personer enligt uppgifter nedan.

Ordförande

Nora Svensson Hahr

Vice ordförande med representationsansvar

Andreas Magnusson


Kassör

Jasmine Brunström

Sekreterare

Kaelan Ferry


Vice ordförande med styrelsekoordineringsansvar

Vakant

Ledamöter

Vakant


Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.