Styrelsen

Styrelsen har det formella ansvaret för organisationens ekonomi och för att stadgarna och verksamhetsplanen följs. Styrelsen ser till att det kallas till årsmöten och medlemsmöten. Styrelsen har också regelbundna styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar att vara med på. För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka mail till styrelsen@pushsverige.se eller kontakta individuella personer enligt uppgifter nedan.

Ordförande

Daniella-Sanela Andersson

Vice ordförande

Karolina LagercrantzLedamot

Alma Oddmar

Ledamot

Nora Svensson Hahr


Ledamot

Betty Ottosson

Ledamot

Kaelan Ferry

Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.