Styrelsen

Styrelsen har det formella ansvaret för organisationens ekonomi och för att stadgarna och verksamhetsplanen följs. Styrelsen samverkar med arbetsgrupperna och ser till att det kallas till medlemsmöten. Styrelsen har också regelbundna styrelsemöten som är öppna för alla medlemmar att vara med på. För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka mail till styrelsen@pushsverige.se eller kontakta individuella personer enligt uppgifter nedan.

Ordförande

Mail: ordf@pushsverige.se
Mobil:

Vice ordförande

Karolina Lagercrantz
Mail: viceordf@pushsverige.se


Kassör

Sofie Eriksson
Mail: kassor@pushsverige.se

Sekreterare


Mail: sekreterare@pushsverige.se


Ledamot

Betty Ottosson
Mail: betty.ottosson@pushsverige.se

Ledamot

Elin Adolfsson
Mail: elin.adolfsson@pushsverige.se

Ledamot

Mail:

Snart hittar du styrelsemötesprotokoll här.