Arbetsgrupper

PUSH Sverige har en uttalad önskan om att vara en demokratisk organisation med stort medlemsinflytande. Mycket av ansvaret för organisationens beslut är därför delegerat till våra arbetsgrupper och de regelbundna medlemsmötena. Alla som är med i nätverket är välkomna till medlemsmöten (som alltid är online) och att medverka i arbetsgrupperna. Utöver arbetsgrupperna finns en styrelse som har det yttersta formella ansvaret för organisationens ekonomi och andra juridiska grejer. Dessutom har vi projektgrupper för alla mer eller mindre tillfälliga projekt. Vi vill ha en decentraliserad (“platt”) organisation och försöker därför ha många små grupper med stor frihet under tilldelade befogenheter och ansvar.