Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentralicerad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendeposter för verksamhetsåret 2018:

Ordförande: Alice Andersson
Vice ordförande: Tove Lexén
Sekreterare: Karolina Eklöv Witting
Kassör: Malin Leth
Ordinarie styrelseledamöter: Ludwig Bengstsson Sonesson
Valberedning:
Sara Nyberg, Saga Jonsson och Lova Due

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: Karolin Joelsson