Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentraliserad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendevalda verksamhetsåret 2022

Ordförande: vakant
Vice ordförande: Karolina Lagercrantz
Sekreterare: vakant
Kassör: Sofie Eriksson
Styrelseledamöter: Betty Ottosson och Elin Adolfsson

Valberedning: Linnea Lindh, Sofia Frankenius och en vakant.

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: Sara Nyberg

Projektledare Power Shift: vakant
Internationell koordinator: Linda Kivi

Föreningsinformation

Namn: PUSH SVERIGE
Organisationsnummer: 802470-4416

Ekonomisk information
Bank: Ekobanken
Bankgiro: 350-1335

Adress
PUSH Sverige
c/o Sofie Eriksson
Östra Vallgatan 31a
223 61 LUND