Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentralicerad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendevalda verksamhetsåret 2021

Ordförande: Robin Holmberg
Vice ordförande: Andrea Kärrman,
Sekreterare: Vide Richter
Kassör: vakant
Styrelseledamöter: Daniella Andersson, Milla Marzelius, Dennis Persson, Pontus Rahm.

Valberedning: Filip Hallbäck, Linnea Lindh och Sofia Frankenius

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: vakant

Projektledare Power Shift: vakant
Internationell koordinator: Nadja Najjar och Älva Monn

Föreningsinformation

Namn: PUSH SVERIGE
Organisationsnummer: 802470-4416

Ekonomisk information
Bank: Ekobanken
Bankgiro: 350-1335

Adress
PUSH Sverige
Perstorpsvägen 106 lgh 1302
123 63 FARSTA