Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentralicerad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendeposter för verksamhetsåret 2019:

Ordförande: Robin Holmberg
Vice ordförande: Niklas Björklund
Sekreterare: Zeinab Hassano
Kassör: Isatou Bah
Ordinarie styrelseledamöter: Anja Eliasson, Daniel Butnariu, Katja Elzvik Nyström, Adriana Soto, Jonathan Milläng

Valberedning: Sara Nyberg, Mattias Axell, Pierre Tichit

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: Aili Garcia

Föreningsinformation

Namn: PUSH SVERIGE
Organisationsnummer: 802470-4416

Ekonomisk information
Bank: Ekobanken
Bankgiro: 350-1335