Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentralicerad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendevalda verksamhetsåret 2021

Ordförande: Robin Holmberg
Vice ordförande: vakant
Sekreterare: vakant
Kassör: Samaa Al Ammar
Styrelseledamöter: Gustaf Braunstein, Daniella Andersson, Ida Edling Müller, Andrea Kärrman, Milla Marzelius, Daniel Persson, Pontus Rahm och Vide Richter

Valberedning: Filip Hallbäck, Linnea Lindh och en vakant

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: vakant

Projektledare Power Shift: vakant
Internationell koordinator: Nadja Najjar och Älva Monn

Föreningsinformation

Namn: PUSH SVERIGE
Organisationsnummer: 802470-4416

Ekonomisk information
Bank: Ekobanken
Bankgiro: 350-1335

Adress
PUSH Sverige
Spånga Kyrkväg 632
16362 SPÅNGA