Föreningen

PUSH Sverige är sedan februari 2013 officiellt en ideell förening. Vi har ett antal styrande dokument och andra grejer som en måste ha som ideell förening. De flesta av dessa hittar du här under.

Vi vill att vår organisation ska vara så decentralicerad och demokratisk som möjligt. Vi kallar därför PUSH ibland för en skola i engagemang. Här får vi alla lära oss hur vi kan arbeta på olika sätt med och för varandra. Läs mer om detta under engagera dig, arbetsgrupper och medlemsmötet.

Förtroendevalda verksamhetsåret 2020

Ordförande: Robin Holmberg
Vice ordförande: Saga Stugholm
Sekreterare: Mona Monasar
Kassör: Maja Lindgren
Styrelseledamöter: Daniel Butnariu, Jonathan Milläng, Martin Wiberg

Valberedning: Niklas Björklund, Filip Hallbäck och en vakant

Revisor: Axel Flodin Vacher
Revisorsuppleant: Nadja Najjar

Projektledare Power Shift: vakant
Internationell koordinator: Chaïm De Mulder

Föreningsinformation

Namn: PUSH SVERIGE
Organisationsnummer: 802470-4416

Ekonomisk information
Bank: Ekobanken
Bankgiro: 350-1335

Adress
PUSH Sverige
Spånga Kyrkväg 632
16362 SPÅNGA