Samarbeten och stödjande organisationer

PUSH Sverige samverkar ofta med andra organisationer, både i tillfälliga projekt och långsiktigt genom att vara med i nätverk och ställa oss bakom olika initiativ. Här hittar du ställningstaganden, nätverk och medlemskap i andra föreningar lokalt och nationellt. Dessutom stöds PUSH av andra organisationer och företag, som också kan listas här. Saknas det något? Hör av dig till kommunikation@pushsverige.se.

Se vår intervju med Hemsol nedan!

100% förnybart

Klimatmålsinitiativet

KlimatSverige

LHU – nätverket lärande för hållbar utveckling

Nolltolerans mot utbrändhet

Demokratipoliterna Dynamo

Academy Action Square

Projektstöd 2015-2016 från MUCF – Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor