Nationellt årsmöte 2024

Äntligen! Nu är det nytt år vilket naturligtvis betyder att PUSH Sveriges årsmöte närmar sig. På årsmötet bestämmer vi, PUSH-medlemmar, hur vi ska arbeta och vad vi ska tycka under det kommande året, men också vilka som ska leda organisationen. Därför är det ett bra tillfälle för att få koll på hur PUSH fungerar, vilka vi är och lära känna varandra!

När?

Lördag 17 mars

Tid?

14:00–16:00

Var?

Online, länk skickas ut till de som anmäler sig.

Anmälan till årsmötet 2024

Du anmäler dig i vårt anmälningsformulär här.

Nominering till personval

Du kan nominera dig själv eller andra till personalval. Normalt sker detta via valberedningen men vi saknar valberedning till detta årsmöte. Därför kan du som är intresserad anmäla dig via detta formulär, du kan också välja att spontankandidera på årsmötet. Nedan kan du läsa mer om vilka positioner du kan kandidera till.

Dagordning

Klicka på den HÄR länken för att se förslag till dagordning.

Motioner

Har du förslag på hur vi kan göra PUSH Sverige bättre? Tycker du det är någonting som saknas inom föreningen eller finns det någonting som behöver förändras? Glöm inte att du kan skicka in motioner (förslag) till styrelsen@pushsverige.se om hur PUSH Sverige kan förbättras eller utvecklas senast 29e februari. Beskriv hur och varför.

Om du vill ha tips eller råd på hur man skriver en motion kan du läsa vår motionsskrivarguide eller höra av dig till styrelsen@pushsverige.se så hjälper vi dig!

Förtidsrösta

Har du inte möjlighet att delta på årsmötet så kan du förtidsrösta. Skicka din förtidsröst till valberedningen (val@pushsverige.se) senast två timmar innan årsmötet öppnas och skriv tydligt vem det är som röstar, vilket val (personval eller ställning kring propositioner och motioner) det gäller och vad det är du röstar på.

Har du några frågor? Skicka ett mail till info@pushsverige.se.

Information från valberedningen

Vi har för närvarande ingen valberedning.

Handlingar till årsmötet

Propositioner

Proposition 1: Verksamhetsplan 2024

Proposition: 2 Politiska fokusfrågor

Proposition 3: Stadgeändring gällande styrelsens ansvar och mandat att utesluta medlemmar

Proposition 4: Stadgeändring syftande till att förenkla organisationen

Proposition 5: stadgeändring syftande till att ändra styrelsens sammansättning, komplettera strukturförändring och införa två årsmötestillfällen

Proposition 6: Stadgeändring syftande till att förändra PUSH Sveriges syfte

Översikt handlingar årsmöte 2023 (med länkar, uppdateras)

Förslag till dagordning

Förslag till mötesordning

Förslag till valordning för personval

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Förslag till budget

Andra dokument

Gällande stadgar

Beslutad verksamhetsplan 2023

Frågor och funderingar

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till någon i styrelsen på styrelsen@pushsverige.se

Hoppas vi ses där, vi ser fram emot att träffa er! // PUSH Sveriges styrelse.
Inte medlem ännu? Bli medlem direkt på: https://pushsverige.se/bli-medlem/

Information om kandidatur och poster

FÖRTROENDEPOSTER

PUSH Sverige är en organisation som ämnar samla Sveriges unga för att jobba mot klimatförändringar. Våra medlemmar är under 30 år och har ett starkt intresse i hållbarhetsfrågor. PUSH jobbar med folkbildning och opinionsbildning i klimatfrågan. Under årsmötet 17 mars kommer vi att välja dessa förtroendeposter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ledamöter till styrelsen
 • Ledamot till valberedningen
 • Revisor
 • Revisorssuppleant

Övriga förtroendeposter utlyses:

 • Projektledare till Power Shift 2023
 • Internationell koordinator

Observera att en stadgeändring kommer beslutas om under årsmötet, denna kan påverka vilka poster som kommer väljas in senare under mötet. Därför rekommenderar vi alla som vill kandidera att komma på styrelsens informationsmöte om kandidatur som äger rum 4e mars 19 00. Mötet hålls online och nås via länk via Slack, information om hur du går med i vår Slack finns på hemsidan.

Är du intresserad av att engagera dig men inte redo för en förtroendepost? Kolla in våra andra uppdrag.

VAD INNEBÄR DET ATT SITTA I STYRELSEN?

Allmänt för styrelseuppdragen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot så är deras uppdrag att:

 • Eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med organisationens syfte och värdegrund. 
 • Att ansvara för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verka för att underlätta engagemang för  medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verka för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.

ORDFÖRANDE (1 PERSON)

Ordföranden är ytterst ansvarig inför föreningens medlemmar samt att stadgar och årsmötesbeslut följs inom all verksamhet som bedrivs i föreningens namn. En ordförande har två primära uppgifter, att leda styrelsens arbete och att representera organisationen, du som person måste vilja och kunna utföra båda dessa uppgifter.

Vi söker dig som har erfarenhet av PUSH Sveriges arbete, har ett intresse i hållbarhetsfrågor och är väl insatt i hur man bedriver styrelsearbete. Du har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp. Som ordförande behöver du också vara socialt kompetent, lätt att kontakta och prata med, avväpnande och välkomnande. Du behöver ha lätt för att fatta beslut och göra svåra prioriteringar. Projektledning, planering och målstyrt arbete är också viktigt. Vi ser det som en stor fördel om du har varit förtroendevald inom PUSH Sverige innan.

DU ÄR:

 • Intresserad av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap
 • Ansvarstagande och har stora kunskaper inom ledarskap, och vill gärna utveckla dem vidare
 • Inte rädd för att delegera uppgifter
 • Erfaren i PUSH Sveriges arbete
 • Väl insatt i hur man bedriver styrelsearbete
 • En ödmjuk person som trivs med att ta ansvar
 • Du har en riktning och vision för PUSH Sverige och PUSH Sveriges roll

DU FÅR:

 • Vara med och leda en nationell ungdomsorganisation
 • Utveckla dina ledaregenskaper, med hållbart engagemang som ledstjärna
 • Viktiga kunskaper om föreningsdrift
 • Utveckla dina kunskaper om klimatpolitik och politisk påverkan
 • En plattform att utvecklas och synas i den svenska och internationella opinionen

VICE ORDFÖRANDE (1 PERSON)

Som vice ordförande är du ett stöd till ordföranden. Du har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp. Du har kunskap om styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper inom området. Du har kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor.

DU ÄR:

 • Ansvarstagande och har stora kunskaper inom ledarskap, och vill gärna utveckla dem vidare
 • Bra på att samarbeta, och kan fungera som ett bollplank till ordföranden
 • Insatt i organisationens och ordförandens uppgifter för att vid behov kunna ersätta ordföranden

DU FÅR:

 • Vara med och leda en nationell ungdomsorganisation
 • Utveckla dina ledaregenskaper, med hållbart engagemang som ledstjärna
 • Viktiga kunskaper om föreningsdrift
 • Utveckla dina kunskaper om klimatpolitik och politisk påverkan

KASSÖR (1 PERSON)

Kassören är ansvarig för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Detta innebär att du håller koll på ekonomin, sköter bokföringen, samt alla in- och utbetalningar för föreningens räkning. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

DU ÄR:

 • Skicklig på siffror och har minst grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, som bokföring, budgetering och ekonomisk redovisning
 • Noggrann, flexibel och kan ta snabba beslut

DU FÅR:

 • Mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram

SEKRETERARE (1 PERSON)

Sekreteraren är ansvarig för att PUSH Sveriges arbete dokumenteras, samt att handlingar förvaras på ett säkert sätt och alltid är tillgängliga och lättåtkomliga för nätverkets medlemmar. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

DU ÄR:

 • Strukturerad och trivs i en administrativ miljö
 • Van vid att arbeta i grupp men ta ansvar för dokumentering

DU FÅR:

 • Grymma kunskaper i protokollföring, samordning av organisationens verksamhet och dokumenthantering
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv

STYRELSELEDAMÖTER (1-5 PERSONER)

Som styrelseledamot deltar du aktivt i styrelsens arbete. Du har något eller några fokusområden i styrelsearbetet, till exempel som kontaktperson för någon av våra aktiva arbetsgrupper, som partnerskapssamordnare eller som ansvarig för tillfälligt tillsatta arbetsgrupper inom en specifik fråga.

DU ÄR:

 • Intresserad av hållbarhetsfrågor och PUSH Sveriges arbete, och vill bidra till att utveckla organisationen genom din idérikedom och kunskap
 • En person som trivs både med att samarbeta med andra och arbeta självständigt
 • Angelägen om att främja ett hållbart engagemang både i styrelsen och bland PUSH Sveriges medlemmar
 • En person som gärna besitter någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, som it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för

DU FÅR:

 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig

VALBEREDNINGEN (3-5 PERSONER)

Valberedningen arbetar med att bereda ett förslag på de poster som utlyses till inför årsmötet. Inom valberedningen utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU ÄR:

 • En person som är bra på att samarbeta i grupp, men kan även ta egna initiativ
 • En person som ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna
 • Utåtriktad och har, eller vill ha, ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa
 • En person som vill arbeta för att samla många perspektiv i organisationen, och ser vikten av mångfald

DU FÅR:

 • Möjligheten att påverka utvecklingen av PUSH Sverige genom att nominera och rekommendera kandidater till de förtroendevalda poster som tillsätts vid årsmötet
 • Mer kunskaper inom områden som intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift
 • I samarbete med resten av ledamöterna i valberedningen bedöma vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige innebär

REVISOR (1 PERSON)

Revisorn granskar föreningens ekonomi och verksamhet för att se till att bokföringen stämmer och pengarna har använts på rätt sätt. Som revisor behöver du ha insyn i styrelsens arbete under året och känna till vilka beslut som fattas i frågor som rör föreningens ekonomiska resurser. Revisorn får inte samtidigt ha annat förtroendeuppdrag i föreningen och behöver inte heller vara medlem. Du har grundläggande kunskaper och erfarenheter inom revision och ekonomisk redovisning, är noggrann, tänker kritiskt och har ett intresse av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under året.

DU ÄR:

 • Erfaren med grundläggande kunskaper inom revision och ekonomisk redovisning
 • Noggrann och tänker kritiskt
 • Intresserad av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under åren

DU FÅR:

 • Mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram
 • Lära känna de grymma medlemmarna i PUSH Sverige

REVISORSSUPPLEANT (1 PERSON)

Uppdragsbeskrivningen för revisorsuppleanten är densamma som för revisorn, med undantag för att suppleanten inte är främsta ansvarig för att revisorsuppdraget fullföljs men har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

PROJEKTLEDARE TILL POWER SHIFT (2 PERSONER)

Efter tre års uppehåll är PUSH Sverige glada att återigen arrangera Power Shift: hållbarhetskonferensen för skifte och omställning inom miljö, klimat och samhälle – av unga, för unga! PUSH Sverige söker därför två projektledare till Power Shift. Nytt för i år är att Power Shift (powershiftsweden.org) arrangeras i samarbete med Fältbiologerna och Rewilding Sweden inom ramen för ett större projekt kring hållbart skogsbruk och skogens roll i natur- och klimatkrisen.

Uppdraget som projektledare för Power Shift innefattar att planera, rekrytera, genomföra, samt utvärdera Sveriges främsta hållbarhetskonferens för unga. Vi söker efter ledare med stort intresse för att genomföra operativt arbete inom hållbarhet och skapa mötesplatser för unga. Är du intresserad av hållbarhet och vill ha värdefull erfarenhet av ekonomi, personal, organisering och projektledning så är detta ett utmärkt tillfälle för dig!

DU ÄR:

 • Strukturerad och vill engagera dig över en minst en ettårsperiod med att förverkliga Sveriges mötesplats för unga hållbarhetsintresserade
 • Grym på att välkomna nya medlemmar i projektgruppen och att nå ut i våra befintliga samt nya kanaler
 • En person som ser det hållbara engagemanget inom gruppen som det viktigaste, att leda med glädje och energi men samtidigt begränsa och göra Power Shift en genomförbar upplevelse

DU FÅR:

 • Ett stort kontaktnätverk inom hållbarhet och unga engagerade i hela Sverige.
 • En grym projektledarerfarenhet med flera olika delar och att leda en grupp unga som engagerar sig i projektet.
 • Chansen att specialisera dig inom olika delar av projekt som kommunikation, marknadsföring, sponsorskap eller programinnehåll och övergripande planering

INTERNATIONELL KOORDINATOR

Som internationella koordinator leder du arbetet i PUSH Sveriges internationella grupp. Posten innebär en rad olika uppgifter som projektplanering och -koordinering, utbildning och kapacitetsbyggande hos gruppens medlemmar samt kommunikation och administration. Många av arbetsuppgifterna kan även delegeras till andra medlemmar i den internationella gruppen.

DU ÄR:

 • Engagerad i frågor om hållbarhet, internationell politik eller liknande och har kunskaper om den internationella gruppens arbete
 • En positiv och ödmjuk person som har lätt för att engagera andra
 • Strukturerad och trivs med att samarbeta med andra, och inte är rädd för att delegera uppgifter

DU FÅR:

 • Ett stort kontaktnät inom ungdoms- och klimatrörelsen både i Sverige och internationellt
 • En fantastisk erfarenhet av att leda arbetet i den internationella gruppen och dess medlemmar
 • Möjlighet att påverka internationella gruppens arbete

FRÅGOR OCH KONTAKT

Skicka ett mejl till styrelsen@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige och de uppdragen som finns ute just nu.