COP 23

Internatonella gruppen deltog vid COP23, mellan 6 och 17 november.