Hållbarhetshäng i Lund – från vision till verklighet